สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)เวทีเสวนา “สานพลังขับเคลื่อนการลดการบริโภคโซเดียม ลดโรคร้ายแรง จากระดับชาติสู่ระดับพื้นที่”

โดย สำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ | 18 ธันวาคม 2565

707 วิว

เวทีเสวนา “สานพลังขับเคลื่อนการลดการบริโภคโซเดียม ลดโรคร้ายแรง จากระดับชาติสู่ระดับพื้นที่”

นโยบายการลดบริโภคเกลือ และ โซเดียม 1

นโยบายการลดบริโภคเกลือ และ โซเดียม 2


เอกสาร

การดำเนินงานของภาคประชาสังคมเพื่อรณรงค์ลดการบริโภคโซเดียมผ่านช่องทางต่างๆ โดย คุณมลฤดี โพธิ์อินทร์
ประสบการณ์และรูปธรรมการดำเนินการลดการบริโภคโซเดียมในระดับพื้นที่ โดย คุณสมบุญ วงษ์ดาว
นโยบายการลดการบริโภคโซเดียมในระดับจังหวัดลำปาง โดย นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
การสนับสนุนการขับเคลื่อนการลดการบริโภคโซเดียมในเชิงระบบและมาตรการต่างๆ โดย นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
นโยบายลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย โดย นพ.ปรีชา เปรมปรี
การขับเคลื่อนการดำเนินงานลดการบริโภคเกลือ และโซเดียมระดับจังหวัด โดย นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด