สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)สช. ย้ำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้แบนพาราควอต

โดย กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9147 | 3 กันยายน 2563

904 วิว

   จากความไม่ชัดเจนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะเดินหน้าส่งเรื่องให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายทบทวนการยกเลิกสารเคมีพาราควอต เพื่อให้มีใช้ทางการเกษตรต่อไปได้ และมีเสียงคัดค้านจากกระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการ และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างรุนแรง เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่ และส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อนโยบาย “ครัวไทย ครัวโลก”
 
   วันที่ 3 กันยายน นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เรื่อง “ความปลอดภัยทางอาหาร: การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช” ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนให้มีการลด ละ และเลิกการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช ไกลโฟเสต พาราควอต และคลอร์ไพรีฟอส และระบุให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการทบทวนการอนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิดเพื่อผลักดันเป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 เพราะมีหลักฐานทางวิชาการชัดเจนว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งในหลายประเทศมีการยกเลิกสารดังกล่าวแล้ว “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ควรเดินหน้าทบทวนประกาศแบนพาราควอต แต่ควรเร่งหาวิธีทดแทนการกำจัดศัตรูพืชที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เป็นแหล่งอาหารของโลก จึงควรเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” นพ.ประทีป ย้ำ
 
   เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวต่อว่า ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องเลือกใช้สิ่งที่มีความปลอดภัย โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตรที่ส่งผลกระทบน้อย และมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สช. และภาคีเครือข่ายกำลังร่วมกันพัฒนาข้อเสนอเรื่อง “ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต” เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 13 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 นี้ “ดังนั้น จุดยืนของ สช. และภาคีเครือข่ายที่ทำเรื่องความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต จึง ไม่เห็นด้วยที่หน่วยงานใดจะผลักดันให้มีการทบทวนการแบนสารพาราควอต”