สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)ร่วมเสนอความเห็นต่อเอกสารนโยบายสาธารณะทั้ง 3 เรื่อง ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14

โดย สำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ (สสช.) | 28 กรกฎาคม 2564

859 วิว

"เสียงของท่านมีความหมายต่อประเทศ"💡💡
 💡มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15-16 ธ.ค. 2564
 ด้วยการเสนอความเห็นต่อเอกสารนโยบายสาธารณะทั้ง 3 เรื่องได้แก่
🌿การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19
⛑การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะ ในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม
🔗การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ
**ปิดรับความเห็น วันที่ 1 สิงหาคม นี้**

📍 Scan QR Code เพื่อเสนอความเห็นได้เลย
หรือดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์  

แบบแสดงความคิดเห็น เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ

แบบแสดงความคิดเห็น เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19

แบบแสดงความคิดเห็น เรื่อง การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะ ในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม

เอกสารเพิ่มเติม