สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)ถ้อยแถลงและคลิปคำกล่าวถ้อยแถลงมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 14.3 การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ

โดย สำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ (สสช.) | 23 กุมภาพันธ์ 2565

531 วิว

ถ้อยแถลงและคลิปคำกล่าวถ้อยแถลงมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 14.3 การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ


เอกสาร

การแสดงถ้อยแถลงของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
การแสดงถ้อยแถลงของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
การแสดงถ้อยแถลงของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การแสดงถ้อยแถลงของสมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร
การแสดงถ้อยแถลงของกรมประชาสัมพันธ์
การแสดงถ้อยแถลงของสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน
การแสดงถ้อยแถลงของโทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด
การแสดงถ้อยแถลงของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
การแสดงถ้อยแถลงของการแสดงถ้อยแถลงขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thaipbs)
การแสดงถ้อยแถลงของสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์
การแสดงถ้อยแถลงของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์)
การแสดงถ้อยแถลงของสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรสาคร
การแสดงถ้อยแถลงของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
การแสดงถ้อยแถลงของสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร
การแสดงถ้อยแถลงของกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 2
การแสดงถ้อยแถลงของสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิษณุโลก
การแสดงถ้อยแถลงของสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าน