สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)ถ้อยแถลงและคลิปคำกล่าวถ้อยแถลงมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 14.2 การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากร เฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม

โดย สำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ (สสช.) | 23 กุมภาพันธ์ 2565

1017 วิว

ถ้อยแถลงและคลิปคำกล่าวถ้อยแถลงมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 14.2 การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากร เฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม 


เอกสาร

การแสดงถ้อยแถลงของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
การแสดงถ้อยแถลงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
การแสดงถ้อยแถลงของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
การแสดงถ้อยแถลงของสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
การแสดงถ้อยแถลงของกระทรวงสาธารณสุข
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่
การแสดงถ้อยแถลงของกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
การแสดงถ้อยแถลงของศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์
การแสดงถ้อยแถลงของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา
การแสดงถ้อยแถลงของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพหนองบัวลำภู
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ
การแสดงถ้อยแถลงของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าน
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี
การแสดงถ้อยแถลงของกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 1
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง