สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)สมัชชาสุขภาพจ.ระยอง สสจ. อบจ. ร่วมเปิดพื้นที่ Rayong Healthy ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดี ปี 2566

โดย กลุ่มงานสื่อสารสังคม | 5 กันยายน 2566

316 วิว

     วานนี้ (5 ก.ย.2566)  ที่ห้องประชุม อบจ.ระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ,นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง  , นพ.ประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา รอง สสจ.ระยอง , นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ระยอง   นายสุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นววิถี เกษตรอินทรีย์ เวทีแถลงข่าวเปิดพื้นที่ความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อสุขภาพ/สุขภาวะ "ระยองสุขภาพดี" ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในจังหวัดระยอง ทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ประชาสังคม ประชาชน เครือข่ายสื่อมวลชน
     ในเวทีฯมีการให้ข้อมูล เสนอแง่คิด การร่วมกันสร้างสรรค์ ให้ระยองเป็นพื้นที่สุขภาพดี กินอาหารดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
โดยวางเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่'ความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ EEC สร้างสุขภาวะคนระยอง Rayong Healthy'อีกทั้งเป็นการให้เกียรติเกษตรกรผู้ปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัย ที่รับรองจากส่วนราชการจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง และวิสาหกิจชุมชนนวัตวิถีเกษตรอินทรีย์จังหวัดระยอง และการเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัย ผ่านเกษตรอินทรีย์ 8 อำเภอ ที่เพียงพอต่อความต้องการและอยู่บนพื้นฐานราคาที่ ประชาชนสามารถซื้อบริโภคได้อย่างทั่วถึง
      นอกจากนี้ยังเป็นการสานพลังกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมผ่านกลไกสมัชชาจังหวัดระยอง และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐแต่ละภาคส่วนที่เข้ามาสนับสนุนส่งเสริม ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร เป็นการยกระดับงานในพื้นที่สู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและขับเคลื่อนในปีต่อไป โดยกลไกความร่วมมือของเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้ข้อเสนอที่มาจากพื้นที่เกิดการขับเคลื่อน และยกระดับเข้าสู่แผนของหน่วยงานให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีทิศทางเป้าหมาย และเกิดพลังเปลี่ยนแปลงภายใตเยุทธศาสตร์แผนงานจังหวัดระยอง ซึ่งงานดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายนนี้ ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นการโชว์ ชิม ช้อปอาหารอย่างปลอดภัย มั่นใจมาตรฐานอาหารสุขภาพ

 

รายงานข่าวโดย สื่อสุขภาวะจ.ระยอง