สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)นิทรรศการ

โดย สำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ | 20 ธันวาคม 2565

631 วิว

เป็นแหล่งรวบรวม นิทรรศการต่างๆภายในงาน


เอกสาร

สุขภาพจิตในวัยรุ่น
ทางออกสุขภาพจิต พิชิตปัญหาวัยรุ่น
ความก้าวหน้า มติวิถีเพศภาวะ เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
มติวิถีเพศภาวะ เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
นโยบายการลดบริโภคเกลือ และ โซเดียม 2
นโยบายการลดบริโภคเกลือ และ โซเดียม 1
การป้องกันและลดปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย 2
การป้องกันและลดปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย 1
การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน 2
การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน 1
การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมืองเพื่อสุขภาวะ
กลไกการเงินเพื่อเข้าถึงที่อยู่อาศัย ที่พอเพียงและมีสุขภาวะ
นิทรรศการ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
นิทรรศการ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับ 3
นิทรรศการ รู้จัก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
นิทรรศการ รู้จัก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
บอร์ดนิทรรศการ ประเด็นหลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
บอร์ดนิทรรศการ ประเด็นการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model)
บอร์ดนิทรรศการ ประเด็นการขจัดความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG: การยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน