สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)ทุกความคิดเห็นของท่านมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกทม.

โดย สำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ (สสช.) | 8 สิงหาคม 2564

871 วิว

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร 
ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย : การสานพลังพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะของชุมชน กรุงเทพมหานคร
เพื่อนำเข้าที่ประชุม  สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564

*ปิดรับความคิดเห็น 20 ส.ค. 2564*

คลิกที่นี่ แสดงความเห็นต่อชุดเอกสารหลักและร่างมติ

ดูเอกสารร่างระเบียบวาระได้ที่นี่ 

สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ในปีนี้

มีกระบวนการคัดเลือก “ประเด็นนโยบายสาธารณะ” ที่มากำหนดเป็น“ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564” หนึ่งในนั้นคือ เรื่องการสานพลังพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะของชุมชน กรุงเทพมหานคร

รับชมวีดิทัศน์ แท็กที่เกี่ยวข้อง

สมัชชากรุงเทพ