สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)ถอดบทเรียน กระบวนการออกแบบและพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง ระดับท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ

โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) | 9 กุมภาพันธ์ 2565

975 วิวคู่มือการออกแบบพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมฉบับนี้  เกิดมาจากการรวบรวมประสบการณ์ เทคนิค และข้อมูลความเข้าใจเบื้องต้นที่ได้เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา การออกแบบเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เพื่อฉายภาพรวมของ “กระบวนการ” ที่ได้มาจากการลงมือทำจริง นําไปต่อยอดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเมือง ของพวกเราแท็กที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่สาธารณะ