สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)บอร์ดจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ประกาศผลรางวัล การประกวด Graphic Design Contest สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 "พลังพลเมืองตื่นรู้ สู้วิกฤตสุขภาพ"

โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) | 19 สิงหาคม 2564

1283 วิวสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประกาศผลรางวัล การประกวด Graphic Design Contest สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 "พลังพลเมืองตื่นรู้ สู้วิกฤตสุขภาพ" ผ่านคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) เพื่อส่งเสริมการการมีส่วนร่วมที่มีคุณค่าในด้านในการสร้างสรรค์ผลงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14  ผ่านผลงานการออกแบบ Graphic Design Contest โดยมีผลงานของน้องๆ เยาวชนที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 177 ผลงาน โดยแบ่งเป็นรางวัล Committee Vote ผลงานที่ได้รับเสียงโหวตจากคณะกรรมการเป็นเอกฉันท์คือผลงานของน้อง อริยาภรณ์ สว่างศิลป์ และรางวัล Popular Vote อีก 10 รางวัล
 อริยาภรณ์ สว่างศิลป์ ผู้ชนะรางวัล Committee Vote จากวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ผลงานได้รับแรงบันดาลใจมาจากการใช้ชีวิตแบบ New normal ซึ่งสื่อถึงเมืองในปัจจุบันที่อยู่ในการเตรียมพร้อมการรับมือกับสถานการณ์ ซึ่งโครงการการประกวด Graphic Design Contest สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 "พลังพลเมืองตื่นรู้ สู้วิกฤตสุขภาพ"  ครั้งนี้ ได้สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาและสร้างผลงานที่สร้างสรรค์ และยังเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานสมัชชาสุขภาพปีนี้อีกด้วย


ทั้งนี้ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธาน คจ.สช. ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้จัดงานและเยาวชนผู้เข้าร่วมประกวด ซึ่งผลงานน้องๆ เยาวชน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบสื่อต่างๆ รวมถึงการนำแนวความคิดของคนรุ่นใหม่มาสู่นโยบายสาธารณะด้านวิกฤตสุขภาพ เพราะพลังของคนรุ่นใหม่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป
 


 


 


กดรับชมวิดีโอ โครงการประกวด Graphic Design Contest สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14ประมวลภาพผลงานชนะเลิศและรางวัล popular vote อันดับที่ 1 ถึง 10 พร้อมประกาศนียบัตร