สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)ขอเชิญชวน คจ.สช.และภาคีเครือข่าย ร่วมเสนอประเด็นสู่สมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 15

โดย สำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ (สสช.) | 17 พฤษภาคม 2565

882 วิว

ขอเชิญชวน คจ.สช.และภาคีเครือข่าย 
ร่วมเสนอความเห็นต่อประเด็นที่ควรพัฒนาเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15
ภายใต้ประเด็นหลัก “ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย”
ได้ที่ https://bit.ly/397dLKv
หรือสแกน QR code ในโปสเตอร์ 
เปิดรับความเห็นภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 
สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ kathareeya@nationalhealth.or.th 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 088-1832813 น.ส.แคทรียา การาม

ทุกความเห็นมีความสำคัญ
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแท็กที่เกี่ยวข้อง

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ