สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)เวทีเสวนา Youth Voices for Healthcare Policy

โดย สำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ (สสช.) | 14 สิงหาคม 2564

838 วิว

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในเวทีเสวนา Youth Voices for Healthcare Policy ซึ่งจะประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆ อาทิ
-การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม
-อุปสรรคต่างๆในการเข้าถึงบริการสุขภาพในภาวะวิกฤติ
-ปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพในกลุ่มประชากรเฉพาะ

☁️โดยครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

คุณสุรางค์ จันทร์แย้ม 
ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ SWING

คุณสุภัทรา นาคะผิว
ประธานคณะทำงานประเด็นการคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม

คุณอดิศร เกิดมงคล 
ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) 

🌟นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมกันถกประเด็นการเข้าถึงบริการสุขภาพในพาร์ท small group discussion

🗓 วันที่ 21 สิงหาคม 2564
🕐 เวลา 13.00 - 15.30 น.
💻 ผ่านช่องทาง Zoom Meeting

✨สมัครฟรี✨ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม เวลา 23.59 น. ผ่านทาง google form

‼️ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับ e-certificate หลังจบงาน‼️