สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)สมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา CCCxBCG Model ใกล้เริ่มแล้ว วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา

โดย กลุ่มงานสื่อสารสังคม | 14 พฤศจิกายน 2565

483 วิว

ทำไมต้องจัดสมัชชาจังหวัดยะลา

1. ด้วยนโยบายระดับจังหวัด

2.เป้าหมายการส่งเสริมการออกกำลังกายและการสร้างเสริมการมีสุขภาวะดที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย

3. มีการจัดอีเว้นท์กีฬาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และรายการระดับนานาชาติ

4. ความเข้มแข็งของสมัชชาสุขภาพจังหวัด

5. มีฐานกลุ่มองค์กรชุมชนด้านการท่องเที่ยว และการผลิตที่เข้มแข็ง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา การพัฒนานโยบายสาธารณะ เรื่อง การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชนภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)  มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่

1. การเสวนา เรื่อง  แนวทางการเชื่อมโยงและการขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย
2. ประชุมพิจารณาและรับรองเอกสารร่างมติ
3.พิธีมอบข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนมติแท็กที่เกี่ยวข้อง

NHA 15