สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)ถ้อยแถลงและคลิปคำกล่าวถ้อยแถลงมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 14.1 การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19

โดย สำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ (สสช.) | 23 กุมภาพันธ์ 2565

580 วิว

ถ้อยแถลงและคลิปคำกล่าวถ้อยแถลงมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 14.1 การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19
 


เอกสาร

การแสดงถ้อยแถลงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การแสดงถ้อยแถลงของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
การแสดงถ้อยแถลงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
การแสดงถ้อยแถลงของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
การแสดงถ้อยแถลงของมูลนิธิบูรณะนิเวศ
การแสดงถ้อยแถลงของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่
การแสดงถ้อยแถลงของสมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต หอการค้าจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดปทุมธานี
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท
การแสดงถ้อยแถลงของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมหาชน)
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระแก้ว
การแสดงถ้อยแถลงของสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์
การแสดงถ้อยแถลงของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 8
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าน
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรสงคราม
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี
การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี
การแสดงถ้อยแถลงของแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)