สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)การประกวด Graphic Design สำหรับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 *ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท

โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) | 11 กรกฎาคม 2564

9658 วิว

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คืออะไร

       “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”* เป็นกระบวนการที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคม มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ และเรียนรู้ร่วมกันด้วยความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่างของกันและกัน เพื่อนำไปสู่การสร้าง “นโยบายสาธารณะ” ที่คำนึงถึงคุณค่าในทุกมิติ เช่น มิติทางสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่ความสุขที่สังคมเห็นพ้องในทิศทางเดียวกัน   ที่ผ่านมามีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาแล้ว 13 ครั้ง (พ.ศ. 2551-2563)

โจทย์สำหรับการประกวดออกแบบกราฟฟิก คือ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พลังพลเมืองตื่นรู้...สู้วิกฤตสุขภาพ”

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 จัดในรูปแบบไฮบริด ที่ผสมผสานระหว่างการจัดงานในรูปแบบปกติ และเพิ่มช่องทางออนไลน์ให้ผู้สนใจร่วมชมงานได้ เพื่อลดความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมงานจากวิกฤตโควิด-19 โดยจัดขึ้นในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 ภายใต้ประเด็นหลัก (Theme)  “พลังพลเมืองตื่นรู้...สู้วิกฤตสุขภาพ”

พลเมืองตื่นรู้ (active citizen) หมายถึง พลเมืองของประเทศไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม มีความตระหนักรู้และกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของประเทศ

วิกฤตสุขภาพ หมายถึง ภาวะทางสุขภาพทั้ง 4 มิติ (กาย จิตใจ ปัญญา สังคม) ที่ไม่อยู่ในภาวะปกติ อาจเกิดจากธรรมชาติหรือไม่ก็ได้ เป็นเหตุการณ์ที่มีอยู่ในภาวะอันตราย ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อมโดยรวม ต้องมีนโยบายหรือการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาภายในเวลาที่จำกัด

ลักษณะเด่น/บุคลิกของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่มาจากการมีส่วนร่วม และคำนึงถึงคุณค่าในทุกมิติ เพื่อให้ได้นโยบายสาธารณะ “เพื่อสุขภาพ”* ในความหมายของสุขภาพที่ไม่จำกัดเพียงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ และการสาธารณสุข
 

ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด

1. ผู้เข้าประกวดส่งผลงานออกแบบกราฟิก ขนาด A4 ทั้งไฟล์แนวตั้งและแนวนอน (รวม 2 ไฟล์) สำหรับใช้สื่อความหมายถึงธีมงาน (Theme) การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14

2. ผลงานต้องมีองค์ประกอบหลัก คือ
        1. โลโก้ 2 โลโก้ คือ โลโก้สมัชชาสุขภาพ และโลโก้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (โหลดได้ที่นี่)
        2. ข้อความ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พลังพลเมืองตื่นรู้ สู้วิกฤตสุขภาพ”  
        3. วันที่ 15-16 ธันวาคม 2564  ณ หอประชุมใหญ่ ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
        4. โทนสีหลักคือ สีม่วง (ตามโลโก้สมัชชาสุขภาพ)

3. ผู้เข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อสื่อความหมายตามธีมงานได้ตามความเหมาะสมและสวยงาม


รูปแบบผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 ไฟล์ Jpeg ขนาด A4 จำนวน 2 ไฟล์ (แนวตั้งและแนวนอน) ความละเอียด 300dpi

*** ทุกผลงานออกแบบโดยใช้ Vector แต่นำส่งไฟล์ .ai เฉพาะผู้ได้รับรางวัลเท่านั้น ***

ดูตัวอย่างผลงานจากงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ประเภทของรางวัล

Committee Vote 1 รางวัล เงินรางวัลละ 20,000 บาท

Popular Vote 10 รางวัล เงินรางวัลละ 3,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีอายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดเพศและการศึกษา
ไม่ประกอบอาชีพในสายงานด้านการออกแบบกราฟฟิก


กติกาการประกวด

ผลงานทุกชิ้นต้องผ่านการออกแบบด้วยตนเองในทุกองค์ประกอบ ไม่ใช้สัญลักษณ์ ภาพ หรือข้อความที่จัดทำโดยบุคคลหรือองค์กรอื่น หากพบว่าผลงานมีการละเมิดลิขสิทธิ์ คัดลอกหรือผลิตซ้ำ จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที และหากพบภายหลังว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลนั้น ละเมิดกฎหมาย ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณี
รางวัล Committee Vote ได้รับการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รางวัล Popular Vote ตัดสินจากยอดไลค์ในเฟซบุ๊ก รวมสูงสุดจำนวน 10 ผลงาน โดยทุกผลงานที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องมีคุณสมบัติถูกต้อง
ผู้ชนะการประกวดจะไม่ได้รับรางวัล หากไม่ส่งผลงานในรูปแบบ Vector ก่อนการประกาศผลรางวัล
ลิขสิทธิ์ผลงานที่ชนะการประกวดเป็นของเวทีการประกวด
การตัดสินโดยคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
กำหนดส่งผลงาน: ภายในวันที่ 25 ก.ค. 64

ช่องทางส่งผลงาน: https://forms.gle/JFDA6BP6bS8FoKTk6

 

ประกาศผลการตัดสิน: วันที่ 30 ก.ค. 64 ทาง  https://www.facebook.com/115961945097837/posts/4803469393013712/?d=n

 

 

 แท็กที่เกี่ยวข้อง

NHA 14