สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)


  • slidebg1
รายงานฉบับที่ หนึ่ง ของคณะอนุกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 (สมัชชาสุขภาพ 14 / หลัก 4) ฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เส้นทางเดินของมติ การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19 (สมัชชาสุขภาพ 14 / หลัก 1 / ผนวก 1) ฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
รายงานฉบับที่ สอง ของคณะอนุกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 (สมัชชาสุขภาพ 14 / หลัก 5) ฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เส้นทางเดินของมติ การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม (สมัชชาสุขภาพ 14 / หลัก 2 / ผนวก 1) ฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
รายงานฉบับที่ สาม ของคณะอนุกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 (สมัชชาสุขภาพ 14 / หลัก 6) ฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เส้นทางเดินของมติ การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ (สมัชชาสุขภาพ 14 / หลัก 3 / ผนวก 1) ฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ข่าวและกิจกรรม

  • slidebg1

สถานที่จัดงาน

ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 9 ชั้น 2

บมจ. ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ