อีก 7 วัน ... ปิดรับความเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 13 ของทั้งสองระเบียบวาระ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563
อีก 7 วัน ... ปิดรับความเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 13 ของทั้งสองระเบียบวาระ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563
  • slidebg1

ไม่พบข้อมูล

ข่าวและกิจกรรม

  • slidebg1
  • slidebg1

สถานที่จัดงาน

ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 9 ชั้น 2

บมจ. ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ