เปิดรับข้อเสนอ เสียงจากภาคี

   "Space For Voiceless" พื้นที่สำหรับ เสียงคนเล็กคนน้อยในสังคม หากท่านต้องการพื้นที่เพื่อนำเสนอปัญหา ผลกระทบที่ส่งผลต่อชุมชน สังคม และประเทศ เราเปิดพื้นที่ให้ “ท่าน” สะท้อนปัญหาและข้อเสนอ ในเวทีกลาง งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑ สนใจโปรดดูรายละเอียด ตาม file แนบด้านล่าง
 
   กำหนดส่งประเด็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

Download Files