ชง คจ.สช. เลือก ‘ศูนย์ราชการฯ’ แทน ‘เมืองทอง’ จัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

   วงถกคณะอนุกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เห็นพ้อง “เมืองทองธานี” มีข้อจำกัดจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เสนอใช้ “ศูนย์ราชการฯ” แทน คาดดึงภาคราชการมีส่วนร่วม เปิดพื้นที่เรียนรู้ สร้างความคึกคักได้ จ่อชง คจ.สช. พิจารณา ๓๐ เม.ย.นี้
 
   แม้ว่าจะเหลือระยะเวลาอีกร่วมๆ ๘ เดือน กว่างานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑ จะเกิดขึ้น แต่จนถึงขณะนี้การเตรียมความพร้อมของทุกกลไกที่เกี่ยวข้องต่างก็รุดหน้าตามลำดับ
 
   สาระสำคัญจากที่ประชุมนัดแรกของ คณะอนุกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ นับเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าสำคัญของการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในช่วงปลายปี
 
   คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายและเข้มข้นถึง “สถานที่จัดงาน” เพื่อให้ได้มาซึ่งความชัดเจนก่อน จึงจะสามารถออกแบบการจัดงานและกิจกรรมอื่นๆ ต่อไปได้
 
   นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) หนึ่งในคณะอนุกรรมการฯ เสนอว่า ขนาดของพื้นที่จะมีผลต่อความยิ่งใหญ่ของการจัดงาน และที่ผ่านมารัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ฉะนั้นหากมีงบประมาณเพียงพอที่จะสามารถขยายพื้นที่จัดงานได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ และยังช่วยสร้างความคึกคักให้เกิดขึ้นในงานอีกด้วย
 
   ความเห็นของ นพ.ชวินทร์ ได้รับการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการท่านอื่นๆ เนื่องด้วยส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า “เมืองทองธานี” มีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ และที่สำคัญก็คือมักมีการจัดงานอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน มีผลต่อความสนใจและสมาธิของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งผลจากการหารือปรากฏชื่อ “ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ” เป็นตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจ
 
   เจษฎา มิ่งสมร ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ ระบุว่า หากใช้ศูนย์ราชการฯ เท่ากับว่างานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้บุกเข้าถ้ำเสือ เพราะเป็นสถานที่ที่คราคร่ำไปด้วยหน่วยงานราชการ ข้าราชการ ซึ่งจะเป็นการดึงดูดและเชิญชวนให้ข้าราชการมาร่วมงานถึงประตูบ้านด้วย
 
   ภารณี สวัสดิรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ในฐานะประธานการประชุม ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า หากที่ประชุมเห็นตรงกันว่าการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานจะเป็นโอกาสของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็ต้องคิดให้ชัดว่าการเปลี่ยนพื้นที่จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง
 
   “หากเห็นว่ามีประโยชน์ คณะอนุกรรมการฯ ก็พร้อมจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ในวันที่ ๓๐ เมษายน นี้ พิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน” ภารณี กล่าว และว่า เพื่อความชัดเจนในประเด็นและกรอบการทำงานของคณะอนุกรรมการฯ จะขอนัดประชุมทุกๆ เดือน ซึ่งครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143