ประกาศ แจ้งความคืบหน้า

ด่วน! แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 

พรุ่งนี้ (22 ธ.ค.2560) เวลา 09.00 น. - จะมีการเปิดพิจารณาระเบียบวาระ การป้องกันปัญหายาเสพติด ณ ห้องแซฟไฟร์ 101-104  และ พิจารณาระเบียบวาระ จัดการขยะมูลฝอย ห้องประชุม 2 (ห้องแซฟไฟร์ 204)