21/กุมภาพันธ์/2563
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8
   21-23 ธันวาคม 2558
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
จดหมายข่าว เกาะติด 365 วัน NHA
2015-04-09 23:55:41 | Admin
ฉบับที่ 96 ผลิกโฉมมติสมัชชาฯด้านสาธารณสุข สานสัมพันธ์ 'ผู้ป่วย-ญาติ-แพทย์' ฉบับที่ 95 เดินหน้ามติสมัชชาฯ...สลายปัญหาหมอกควัน ตั้งกลไกสนับสนุน-ปรับปรุงกฎระเบียบ
ฉบับที่ 94 คสม.ใส่เกียร์ห้าเดินหน้าลุยขับเคลื่อนมติสมัชชาฯแบบเข้มข้น ฉบับที่ 93 รมว.สาธารณสุข ส่งสัญญาณชัด เร่งขับเคลื่อน ๖๙ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 92 สวัสดีปีใหม่ 2559 ฉบับที่ 91 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๘ สานพลังเครือข่าย ก้าวไปสู่ความสำเร็จ
ฉบับที่ 90 คจ.สช.ขับเคลื่อน ๕ ประเด็นสำคัญ สู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ฉบับที่ 89 ตั้งทีมประมวลผลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พัฒนานโยบายสาธารณะ...สู่มติที่มีชีวิต
ฉบับที่ 88 สานพลัง สร้างศักยภาพ ยกระดับ ๒๘๐ กลุ่มเครือข่าย ฉบับที่ 87 ประมวลร่างเอกสารมติ ๔ ประเด็นสำคัญ ก่อนเข้าสู่เวทีสมัชชาฯ เดือน ธ.ค. นี้
ฉบับที่ 86 ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย ลดบริโภคเกลือ...ลดเสี่ยงโรค NCDs ฉบับที่ 85 ทบทวนมติ "แร่ใยหิน-การแก้ปัญหาหมอกควัน"
ฉบับที่ 84 จัดกลุ่มมติสมัชชาฯ แก้ปัญหาเร่งด่วน เสนอ คมส. ชุดใหญ่ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ฉบับที่ 83 สร้างการมีส่วนร่วมทุกระดับจากพื้นที่สู่ยุทธศาสตร์ชาติ จุดหมายที่ต้องไปให้ถึง
ฉบับที่ 82 สร้างการมีส่วนร่วมทุกระดับจากพื้นที่สู่ยุทธศาสตร์ชาติ จุดหมายที่ต้องไปให้ถึง ฉบับที่ 81ยกระดับการมีส่วนร่วม ๖ กลุ่มเครือข่าย นำร่องสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 80 รมว.สาธารณสุข หนุนวางโรดแมป 64 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 79 คจ.สช.คลอด 4 ประเด็น เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8
ฉบับที่ 78 รวมพลังภาคีเครือข่าย สู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 77 'ความมั่นคงรายได้' โจทย์ใหญ่ สร้างสุขภาวะชาวนาไทย
ฉบับที่ 76 เด็กไทยนับหมื่นจมน้ำตาย! ทุกภาคส่วนเร่งผลักดันนโยบานสาธารณะ ฉบับที่ 75 มุ่งสกัดปัญหาเชื้อดื้อยา สินค้าเกษตร อาหาร ยารักษาโรค
ฉบับที่ 74 "สุขภาวะชาวนา" สู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เร่งสร้างองค์ความรู้ สานต่อการขับเคลื่อน ฉบับที่ 73 สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเปิดไฟเขียว ขับเคลื่อนแผนบุทธศาศตร์การเดินและใช้จักรยาน 7 ปี
ฉบับที่ 72 ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ยกระดับขาขึ้น-ขาเคลื่อน สู่รูปธรรมความสำเร็จ ฉบับที่ 71 เดินหน้ายกระดับการขับเคลื่อน มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 70 ตั้งทีมเกาะติดประเด็น"เขตเศรษฐกิจพิเศษ" สมัชชาฯห่วงสารพัดปัญหาสุขภาพรุมเร้า ฉบับที่ 69 ระดมพลังภาคีเครือข่าย 500 คน ปูพรมขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 68 ปฏิรูประบบสุขภาพเมืองใหญ่ หนุนบทบาทท้องถิ่นขเน้นบริการปฐมภูมิ ฉบับที่ 67 ปลุงพลังเครือข่ายสร้างนโยบายสาธาณะ ส่งเสียงจากพื้นที่...สู่ระดับชาติ
ฉบับที่ 66 วางกรอบเนื้อหา พัฒนาประเด็น "ขึ้นรูป" วาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ฉบับที่ 65 คจ.สช. เปิดรับข้อเสนอทุกภาคส่วนสู่วาระสมัชชาสถขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8
ฉบับที่ 64 ภาคีเครือข่ายถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านมติสมัขขาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 63 ร่วมด้วย ช่วยคิด ขับเคลื่อน 64 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 62 ส่วนร่วมภาคพลเมือง...โจทย์ใหญ่สมัชชาสุจภาพครั้งที่ 8 ฉบับที่ 61 สานพลัง...ผลักดันข้อเสนอปฎิรูปสุขภาพสู่เวทีปฏิรูปประเทศไทย
ฉบับที่ 60 สช.ร่วมพัฒนาค่าย Cyber Avengers Camp สกัดปัญหาเด็กไทยติดไอที ฉบับที่ 59 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แนะวางกรอบประเมินผลกระทบสุขภาพ โครงการลงทุนภาครัฐ
ฉบับที่ 58 ประชุมวิชชาการในโอกาส 9 ปี สช. "ปฎิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฎิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย" ฉบับที่ 57 สุขสันต์วันสงกรานต์ 2558
ฉบับที่ 56 คจ.สช.เชื่อมร้อยสมัชชาจังหวัด ถักทอ "นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ" ฉบับที่ 55 คมส.วางยุทธศาสตร์ DENMARKSI มุ่งขับเคลื่อนมติสมัชชาฯให้สุดทาง
ฉบับที่ 54 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เร่งขับเคลื่อน ดัน 5 มติสมัชชาฯ สู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับที่ 53 จุดประกายภาคีเครือข่ายเสนอ 'ประเด็นนโยบายสาธารณะ' สู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2558
ฉบับที่ 52 ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 51 เปิดวิสัยทัศน์ คจ.สช.2558 ยกระดับเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 50 คมส.สร้างกลไกขับเคลื่อนเชิงรุก 64 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 49 ประมวลภาพความสำเร็จสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 
ฉบับที่ 48 7 ภาคีเครือข่าย รับรางวัลสมัชชาอวอร์ด ขับเคลื่อน 3 เครื่องมือหลัก พัฒนานโยบายสาธารณะ ฉบับที่ 47 พลิกโฉมหน้าสร้างสุขภาวะคนไทย ร่วมใจสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8
ฉบับที่ 46 สวัสดีปีใหม่ 2558 ฉบับก่อนหน้า