12/ธันวาคม/2562
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8
   21-23 ธันวาคม 2558
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ไฟล์นำเสนอ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
2015-12-29 00:00:00 | Admin

ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ

อ.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

อ.ประเวศ วะสี