12/ธันวาคม/2562
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8
   21-23 ธันวาคม 2558
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ผลการพิจารณาผู้สังเกตการณ์จากบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
2015-12-01 00:00:00 | Admin