9/เมษายน/2563
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗
   เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ข่าว
เกาะติด 365 วัน NHA ฉบับที่ 58 ประชุมวิชชาการในโอกาส 9 ปี สช. เกาะติด 365 วัน NHA "ฉบับที่ 57 สุขสันต์วันสงกรานต์ 2558" เกาะติด 365 วัน NHA ฉบับที่ 56 คจ.สช.เชื่อมร้อยสมัชชาจังหวัด ถักทอ "นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ" เกาะติด 365 วัน NHA ฉบับที่ 55 คมส.วางยุทธศาสตร์ DENMARKSI มุ่งขับเคลื่อนมติสมัชชาฯให้สุดทาง เกาะติด 365 วัน NHA ฉบับที่ 54 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เร่งขับเคลื่อน ดัน 5 มติสมัชชาฯ สู่ที่ประชุม เกาะติด 365 วัน NHA ฉบับที่ 53 จุดประกายภาคีเครือข่ายเสนอ 'ประเด็นนโยบายสาธารณะ' เกาะติด 365 วัน NHA ฉบับที่ 52 ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เกาะติด 365 วัน NHA ฉบับที่ 51 เปิดวิสัยทัศน์ คจ.สช.2558 ยกระดับเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ