ชานชาลา
ผ่านไปแล้วสำหรับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ สมาชิกสมัชชาสุขภาพทั่วประเทศยังคงมาเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคึกคักในส่วนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ ที่ปีนี้ให้ความสำคัญโดยให้เวลาและรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย
01/01/2016
ปัจจัยชี้วัดความสำเร็จ การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ...คำถามสำคัญของภาคี เครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพที่มีต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คือ “ทำไมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจึงยังไม่สามารถขับเคลื่อนสร้างผลกระทบต่อสังคมได้อย่างชัดเจน?”
01/12/2015
มิติใหม่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สะท้อนแนวทาง สร้างสมดุล D1 x D2 มีผู้เปรียบเทียบว่า มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเหมือนขบวนรถไฟขบวนใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ถึง ๖๔ โบกี้ การจะขับเคลื่อนรถไฟขบวนใหญ่ทั้งขบวนจึงไม่ใช่เรื่องง่าย
01/11/2015
ต้องถือว่ากระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในช่วงปี ๒๕๕๘ นี้มีการปรับตัวเพื่อการยกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งช่วง “ขาขึ้น” (Develop : D1) (ขั้นการพัฒนาประเด็นนโยบายจนถึงการมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ)
01/10/2015