BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: อุบลราชธานี

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพอุบลฯ แถลงผล การขับเคลื่อนมติฯ ปี 2556

เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานเวทีขยายผลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือ ทศวรรษนี้ สู่ ทศวรรษหน้า สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ได้รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี 56 ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาในแต่พื้นที่ โดยมีการจัดวงเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราว และวิธีการในการนำมติไปขับเคลื่อนในพื้นที่ต่างๆ

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพอุบลฯกว่า 400 ชีวิต สานแรงร่วมใจ จัดงานขยายผล เคลื่อนงานสู่ทศวรรษหน้า

เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายจำนวนมาก ร่วมกันจัดกิจกรรมขยายผล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรืองาน “ทศวรรษนี้ สู่ ทศวรรษหน้า สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี”

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพอุบลฯ เดินหน้าผลิตสื่อดันประเด็น “น้ำมันทอดซ้ำ” ชิงรางวัลร๊อคกี้เฟลเลอร์

เมื่อต้นเดือน 6 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานชวนพูดคุยหารือการลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีทัศน์กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมให้สัมภาษณ์กับทีมผลิตสื่อของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

Read More »

สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ขับเคลื่อนประเด็นเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่  หวังให้คนอุบลได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย และมีสุขภาพดีกันทั่วหน้า

เมื่อวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ตึกสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๖ ประเด็น เกษตรอินทรีย์ ไปขับเคลื่อนในการจัดทำยุทธศาสตร์ และจัดเวทีผู้ผลิตพบผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก สร้างความตระหนัก และผู้บริโภคพบเกษตรกรตัวจริง นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคในระยะยาวได้

Read More »

สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีจัดเวทีพัฒนาเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 อย่างเข้มข้น

บรรยากาศการจัดเวทีพัฒนาเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ปี 2557 เพื่อเป็นการให้กลุ่มภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโอกาสเสนอแนะเพิ่มเติมต่อเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง

Read More »

คณะกรรมการพิจารณารางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 เยี่ยมพื้นที่สมัชชาสุขภาพอุบลราชธานี

คณะกรรมการพิจารณารางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 เยี่ยมพื้นที่สมัชชาสุขภาพอุบลราชธานี หวังเพื่อยกย่อง เชิดชู สร้างขวัญกำลังใจ และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

Read More »

เคลื่อนขบวนกว่า 8,000 คนร่วมงานสมัชชาอุบล 12 ซุ้ม ปลุกลานสมัชชาคึกคัก เตรียมเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา และการจัดการขยะ

เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด มีการจัดเวทีประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากภาครัฐ ฝ่ายปกครอง สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล คนทำงานสาธารณสุข ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน รวม 8,364 คน

Read More »
AreaHpp Facebook