BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: NHA

ประสบการณ์ร่วมเวทีเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดพื้นที่ ฟังเสียงประชาชนก่อนเริ่มสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ในช่วงวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557 เป็นช่วงเวลาของการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ อิมเพค เมืองทองธานี โดยปีนี้ มีระเบียบวาระที่เข้าสู่การประชุม 6 “ระเบียบวาระ” และ 1 การรายงานผลความก้าวหน้าของ “มติ” สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ทำให้ผมได้อะไรเพิ่มขึ้นและได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเช่น เคยครับ

Read More »

บอกเล่าประสบการณ์การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติผ่านปากคำของตัวแทน 4 ภูมิภาค เทคนิคการจัดการ คุณค่าและผลที่ได้จากการพัฒนานโยบายฯ

ในเวทีอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ที่ สช.เปิดพื้นที่ชวนคุยพร้อมกันทั่วประเทศ มีการดึงตัวแทน 4 ภาค มาตั้งวงเสวนาแบ่งปันเทคนิกการจัดสมัชชาจังหวัดเพื่อสะท้อนให้เครือข่ายเห็นตัวอย่างการจัดกระบวนการว่าทำอย่างไร นำไปสู่อะไร เกิดผลดี และคุณค่า นำไปสู่สุขภาวะที่ดีของคนในพื้นที่ได้อย่างไร

Read More »
AreaHpp Facebook