BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: MOU

สปสช.เขต 8 อุดรธานี จับมือ สช. หนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ

19 มีนาคม 2557 – สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จำนวน 109 แห่ง ดำเนินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี มีผู้ร่วมงานกว่า 500 คน ใน 7 จังหวัดอีสานตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ ตั้งเป้าหมายประชาชนในพื้นที่มีหลักประกันสุขภาพที่มั่นคง เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

Read More »

ชัยนาทรวมพลัง 70 องค์กร จัดทำ MOU กำหนด 6 ข้อร่วมสร้างนโยบายสุขภาพ พร้อมวิสัยทัศน์ 5 ปี อยากเห็นคนอยู่ดีกินดี กายใจดี เกษตรปลอดภัย

70 องค์กรจังหวัดชัยนาทร่วมลงนามข้อตกลง กำหนดบทบาท 6 ประการสร้างนโยบายสุขภาพ ประกอบไปด้วยร่วมประกาศเป็นนโยบายของหน่วยงาน ที่จะเป็นหลักในการดำเนินงาน, ร่วมประสานเพื่อสร้างเครือข่าย และขยายโอกาสการมีส่วนร่วม, ร่วมพัฒนากลไกทำงาน, ร่วมสนับสนุนทรัพยากร, ร่วมสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย การสื่อสาร กระบวนการรับรู้ทางสังคม โดยมี สช.ร่วมสนับสนุนวิชาการ และอื่นๆ ตามเหมาะสม เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ที่โรงแรมชัยนาทธานี คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทจัดทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาและธรรมนูญสุขภาพจังหวัดชัยนาท เพื่อการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท โดยภายในงานมีนายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดยนายสมเกียรติ ขำนุรักษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท นอกจากนี้มี นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาแห่งชาติ กล่าวชื่นชมและเสริมแรง โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คนจาก 70 องค์กรร่วมลงนามในพิธี

Read More »

ชัยนาทรวมพลัง 70 องค์กร จัดทำ MOU กำหนด 6 ข้อร่วมสร้างนโยบายสุขภาพ พร้อมวิสัยทัศน์ 5 ปี อยากเห็นคนอยู่ดีกินดี กายใจดี เกษตรปลอดภัย

70 องค์กรจังหวัดชัยนาทร่วมลงนามข้อตกลง กำหนดบทบาท 6 ประการสร้างนโยบายสุขภาพ ประกอบไปด้วยร่วมประกาศเป็นนโยบายของหน่วยงาน ที่จะเป็นหลักในการดำเนินงาน, ร่วมประสานเพื่อสร้างเครือข่าย และขยายโอกาสการมีส่วนร่วม, ร่วมพัฒนากลไกทำงาน, ร่วมสนับสนุนทรัพยากร, ร่วมสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย การสื่อสาร กระบวนการรับรู้ทางสังคม โดยมี สช.ร่วมสนับสนุนวิชาการ และอื่นๆ ตามเหมาะสม

Read More »

สช. เดินหน้า ขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์

ในทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการตื่นตัวในเรื่องของการปฏิรูประบบสุขภาพและสุขภาวะของคนไทย กลายเป็นความเคลื่อนไหวที่เห็นอย่างชัดเจนในหมู่องค์กร หน่วยงานและบุคลากรด้านสุขภาพ ตลอดจนชุมชนที่เข้มแข็งในหลายๆพื้นที่ ก่อให้เกิดปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เป็นเครื่องมือชี้ทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อนำพาประเทศไปสู่สังคมสุขภาวะ เครื่องมือนั้นมีชื่อว่า “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ” และเกิดการพัฒนาสู่ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่  ธรรมนูญลุ่มน้ำ ธรรมนูญประชาชนในระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับตำบล แต่อย่างไรก็ตาม แม้ในท่ามกลางกระแสความตื่นตัวดังกล่าว ก็ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่เข้าใจคำว่า “ธรรมนูญสุขภาพ” และชุมชนหรือพื้นที่อีกจำนวนไม่น้อยที่สนใจแต่ยังไม่เข้าใจว่าเครื่องมือที่ว่านี้จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคนอย่างไร

Read More »
AreaHpp Facebook