BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: CHIA

สช.เปิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่วางกำลังจัดเวที Workshop พัฒนากระบวนการหนุนเครือข่ายทำงานทั่วประเทศ

สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงานพื้นที่ สช. จัด Workshop พัฒนากระบวนการสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เดินหน้าขายไอเดีย วางยุทธศาสตร์เพื่อสุขภาวะ พร้อมรุดหน้า ดำเนินการไปแล้วทั่วประเทศ โดยนายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการปฎิบัติงานพื้นที่ สช. ระบุ หากทำได้ตามยุทธศาสตร์ คนไทยจะมีนโยบายเพื่อสุขภาวะที่กำหนดโดยพื้นที่แต่ละตำบล แต่ละจังหวัด

Read More »

เครือข่ายสมัชชาภาคกลางเดินหน้าระดมแนวทางจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด พร้อมผนึกกำลัง เชื่อมคน กลไก เครือข่ายทั่วภูมิภาค (มีไฟล์ดาวน์โหลด)

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ที่โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ สำนักสนับสนุนการปฏิบัติการพื้นที่ สช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA ; Provincial Assembly) โดยมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของแต่ละจังหวัดภาคกลาง

Read More »

เปิดขบวนการต่อสู้ กับขยะพิษ ของชาวบ้านหนองแหนโดยใช้เครื่องมือ CHIA

“แม้แต่น้ำเสียสักหยด จะไม่ให้ตกถึงพื้น” เป็นประโยคที่ อ.มนัส สวัสดี หนึ่งในผู้รับผลกระทบจากขยะพิษ และชาวบ้าน ต.หนองแหนจำได้ขึ้นใจในวันที่บริษัท KSD รีไซเคิล บริษัทที่เปิดกิจการกำจัดของเสีย ได้บอกชาวบ้านไว้ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขอให้ชาวบ้านอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตำบลหนองแหนเป็นพื้นที่บำบัดของเสียที่บริษัทรับมาจากที่อื่นๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น หลังจากการเข้ามาของบริษัทกำจัดของเสียหรือขยะมีพิษเพียงไม่กี่ปี ชาวบ้านต้องทุกข์ทนอยู่กับสารพิษ ไร่นาผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย โตไม่เต็มที่ ฟาร์มหมูหลายแห่งต้องปิดกิจการจากการที่หมูเป็นโรค เป็นหมัน ลูกหมูพิการ และเสียชีวิต น้ำดื่มอุปโภคบริโภคปนเปื้อนสารพิษ ชาวบ้านเริ่มเจ็บป่วยเสียชีวิต บางคนต้องกลายเป็นผู้ต้องหามีวัตถุอันตรายในครอบครองจากการที่ที่ดินถูกลักลอบทิ้งสารพิษ ซ้ำร้ายไปกว่านั้นผู้นำชุมชนที่นี่ถูกยิงเสียชีวิตจากการต่อสู้เพื่อปกป้องชาวบ้าน และนำความยุติธรรมยังบ้านเกิดของตนเอง

Read More »
AreaHpp Facebook