BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: 500 ตำบล

การปาฐกถาพิเศษ เรียนรู้ติดดินกินได้ ในงานวิชาการ ๔ ภาค

บรรยากาศของการจัดเวทีวิชชาการ ๔ ภาครูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น ในหัวข้อ เรื่อง ชุมชนเป็นสุข เรียนรู้ติดดินกินได้ ในตอนนี้ ขอเล่าเรื่องราวในช่วงของการปาฐกฐาพิเศษ ของนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

Read More »

วิชชาการ ๔ ภาค รูปธรรมนโยบายสาธารณะ เรียนรู้ติดดินกินได้

 บรรยากาศของการจัดเวทีวิชชาการ ๔ ภาครูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น ในหัวข้อ เรื่อง ชุมชนเป็นสุข เรียนรู้ติดดินกินได้

Read More »

Download ไฟล์นำเสนอ จังหวะก้าว…ความร่วมมือ ขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ ระดับตำบล ปีที่ 2 คลิกที่นี่เพื่อ Download

Download ไฟล์นำเสนอ จังหวะก้าว…ความร่วมมือ ขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ ระดับตำบล ปีที่ 2 คลิกที่นี่เพื่อ Download   Download ไฟล์นำเสนอ สรุปภาพรวมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ ๔ ภาค โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล ปีที่ ๒  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Read More »

อ่านความรู้ “ผศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ” บอกเล่าประสบการณ์การถอดบทเรียน สานพลัง สร้างคุณค่า: บทเรียนการสานพลังในพื้นที่ โครงการ 500 ตำบล

“จากประสบการณ์และบทเรียนการพัฒนา ถ้าจะให้บรรลุเป้าหมายการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความสามารถในการจัดการกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพได้ด้วยตนเองได้นั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องการเชื่อมโยงจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของแต่ละตำบลและหน่วยงานองค์กรภาคีทุกภาคส่วน ให้เกิดการเสริมพลังกัน  โดยการเสริมสร้าง  “กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” 

Read More »

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ 500 ตำบล

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง ๔ ภาค จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ ๔ ภูมิภาค โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล ในวันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกินรี ๒ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง

Read More »
AreaHpp Facebook