BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: โครงการ 500 ตำบล

Download ไฟล์นำเสนอ จังหวะก้าว…ความร่วมมือ ขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ ระดับตำบล ปีที่ 2 คลิกที่นี่เพื่อ Download

Download ไฟล์นำเสนอ จังหวะก้าว…ความร่วมมือ ขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ ระดับตำบล ปีที่ 2 คลิกที่นี่เพื่อ Download   Download ไฟล์นำเสนอ สรุปภาพรวมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ ๔ ภาค โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล ปีที่ ๒  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Read More »

“๗๐ ฮู้” เว้าสู่หมู่ฟัง

“๗๐ ฮู้ เว้าสู่หมู่ฟัง” เป็นภาษาอิสาน แปลว่า 70 เรื่องที่รู้จะเล่าให้เพื่อนฟัง เป็นงานมหกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้บทเรียนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 70 ตำบล ใน 4 จังหวัดอีสานใต้ ของกลุ่มเจริญธานีศรีโสธร ได้แก่ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร โดยได้ร่วมมือกันในการสร้างกลไกคณะทำงานระดับจังหวัดและระดับตำบล เพื่อถอดบทเรียนจัดการความรู้แบบเสริมพลังใน 70 ตำบล ภายใต้โครงการความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวแทนในระดับตำบล ตำบลละ 5 คน นอกจากนี้มีนักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปกว่า 500 คน

Read More »

เปลือยพื้นที่ 26 จังหวัดภาคกลาง สมัชชาจังหวัด-ธรรมนูญตำบล-500 ตำบล-HIA-นนส.

ณ จุดๆ นี้ คนที่นี่ ขับเคลื่อน เปิดหน้างานอะไร อย่างไรบ้าง…โปรดติดตาม           ศักยภาพจังหวัดพื้นที่ภาคกลาง ณ เวลานี้คนในพื้นที่ได้ขับเคลื่อนโยบายฯ สานสุขภาวะไปถึงไหน อย่างไรแล้ว อาจารย์กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้บรรยายเปิดข้อมูล ฉายภาพการขยับก้าวแบบหมดจด ทุกซอกทุกมุม ทุกประเด็นงานเลยทีเดียว[/box]

Read More »
AreaHpp Facebook