BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: เวียดนาม

ทางหลวงหมายเลข9เส้นทางแห่งการเรียนรู้ จากไทยสู่เวียดนาม ตอนที่ 1

ผมได้มีโอกาสไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา โดยร่วมคณะไปกับผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) นำโดย นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลัง เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยเชิญผู้เข้าร่วมโครงการที่คัดสรรจากแกนนำจังหวัดที่ขับเคลื่อนงานการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด มาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนามดังกล่าว โดยใช้ทางหลวงหมายเลข9 จากมุกดาหารผ่านชายแดนลาว-เวียดนาม ณ ด่านลาวบาว มุ่งตรงสู่เวียดนามตอนกลาง เมืองเว้ ดานัง สุดปลายทางที่เมืองมรดกโลกฮอยอัน

Read More »
AreaHpp Facebook