BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: เวทีรับฟังความคิดเห็น

บรรยากาศการจัดเวทีพัฒนาเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ปี 2557 เวทีจังหวัดยโสธร 

บรรยากาศเวทีจังหวัดยโสธร คึกคักกลุ่มภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนในพื้นที่เสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กันอย่างเนื่องแน่น เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 (27 พ.ย.2557) ได้มีการจัดเวทีที่ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน กว่า 100 คน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ ท้องถิ่นและท้องที่ ช่วยกันระดมความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาชาติสุขภาพครั้งที่ 7 ปี 2557 ใน 6 ระเบียบวาระดังนี้  ระเบียบวาระที่  2.1 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง  ระเบียบวาระที่ 2.2 การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพของคนไทย  ระเบียบวาระที่ 2.3 การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ  ระเบียบวาระที่ 2.4 การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน  ระเบียบวาระที่ 2.5 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย  ระเบียบวาระที่ 2.6 ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีฯ บรรยากาศในเวทีเป็นบรรยากาศที่ดูคึกคักไปด้วยภาคประชาชนเข้าร่วมกันเนื่องแน่นและแสดงความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะมติการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนมาก และมีสถานการณ์ในพื้นที่ก็ดูเข้มขันในเรื่องของมะเร็งตับก็มีมากขึ้น นางปัทมา  ราตรี ผู้ประสานงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ก่อนที่จะมีเวทีวันนี้ขึ้น ได้มีการเตรียมความพร้อมกับคณะทำงานก่อน ซึ่งการเปิดเวทีรับฟังความเห็นนั้นเป็นเรื่องยาก ทางกองเลขานุการกิจฯต้องทำหน้าที่ในการประสานงานกับวิทยากรกระบวนการที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและเข้าใจในประเด็นดังกล่าว ก็ดำเนินการทาบทามเข้าร่วมในการเป็นวิทยากรกระบวนการในกลุ่ม ...

Read More »

สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีจัดเวทีพัฒนาเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 อย่างเข้มข้น

บรรยากาศการจัดเวทีพัฒนาเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ปี 2557 เพื่อเป็นการให้กลุ่มภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโอกาสเสนอแนะเพิ่มเติมต่อเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง

Read More »

ทรีอินวัน (3 in 1) เข้มข้น คุ้มค่า ในเวทีสมัชชาสุขภาพแม่ฮ่องสอน

เวลาพูดถึง ทรีอินวัน (3 in 1) หลายคนอาจกำลังนึกถึงกาแฟสำเร็จรูป หรือไม่ก็แชมพูสระผมที่มีหลายๆอย่างพร้อมอยู่ในซองหรือขวด เน้นประหยัดและคุ้มค่า แต่วันนี้ ผมจะพาลงพื้นที่ ไปที่อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เมื่อ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ไปดูว่าเวทีสมัชชาสุขภาพที่นั่น มี 3 in 1 ยังไง ถ้าจะเปรียบว่าหนึ่งวันสมัชชาได้มาถึงสาม ที่แม่สะเรียงวันนี้ก็มีสามหลายเรื่อง เรื่องแรกเลย คือ โครงสร้างสามภาคีมาร่วม ตามหลักการ ” สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ” ที่จะทำให้การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมขยับได้ ทั้งภาครัฐ ที่นำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ภาคประชาสังคม นำโดย เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก สภาวัฒนธรรม และภาควิชาการ นำโดย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยชีวิต “3” เรื่องที่สอง ก็คือ สามเนื้อหา มาเวทีแม่สะเรียงวันนี้ วันเดียวเต็มอิ่มสามเรื่องเลยครับ ตั้งแต่ช่วงเช้า เป็นเรื่องการพิจารณาระเบียบวาระประเด็นต่างๆที่จะนำเสนอในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ช่วงบ่าย เป็นเรื่องการพัฒนา-ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะชาวนาและเกษตรกรที่เป็นบริบทเฉพาะของแม่ฮ่องสอน ต่อด้วยช่วงเย็นอีกชั่วโมงเศษๆ ในเรื่องการพัฒนางานตำบลสุขภาวะที่จะนำร่องในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เรียกได้ว่าจุใจคอนักพัฒนา มาต่อด้วย “3” เรื่องสุดท้าย นั่นคือ สามกระบวนการกลุ่ม ...

Read More »

ประสบการณ์ร่วมเวทีเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดพื้นที่ ฟังเสียงประชาชนก่อนเริ่มสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ในช่วงวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557 เป็นช่วงเวลาของการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ อิมเพค เมืองทองธานี โดยปีนี้ มีระเบียบวาระที่เข้าสู่การประชุม 6 “ระเบียบวาระ” และ 1 การรายงานผลความก้าวหน้าของ “มติ” สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ทำให้ผมได้อะไรเพิ่มขึ้นและได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเช่น เคยครับ

Read More »

บอกเล่าประสบการณ์การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติผ่านปากคำของตัวแทน 4 ภูมิภาค เทคนิคการจัดการ คุณค่าและผลที่ได้จากการพัฒนานโยบายฯ

ในเวทีอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ที่ สช.เปิดพื้นที่ชวนคุยพร้อมกันทั่วประเทศ มีการดึงตัวแทน 4 ภาค มาตั้งวงเสวนาแบ่งปันเทคนิกการจัดสมัชชาจังหวัดเพื่อสะท้อนให้เครือข่ายเห็นตัวอย่างการจัดกระบวนการว่าทำอย่างไร นำไปสู่อะไร เกิดผลดี และคุณค่า นำไปสู่สุขภาวะที่ดีของคนในพื้นที่ได้อย่างไร

Read More »
AreaHpp Facebook