BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: เยาวชน

จากปฏิบัติการสู่งานสรรค์สร้างนโยบาย : ผู้หญิงกับบทบาทการจัดการสุขภาวะชุมชน

ผู้ชายคือช้างเท้าหน้า ผู้หญิงคือช้างเท้าหลัง สังคมไทยเรามีค่านิยมเรื่องภาวะผู้นำแบบนี้มานมนานแล้วครับ แม้ปัจจุบันจะมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่า หญิงชายเท่าเทียมกัน และมีปรากฏการณ์ว่าผู้หญิงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำหน่วยงาน ผู้นำทางความคิดในสาขาอาชีพต่างๆ แต่ในทางปฏิบัติ โอกาสที่ผู้หญิงจะเข้าสู่สถานะผู้นำอย่างนี้นั้น ไม่ใช่ง่าย เราท่านทั้งหลายต่างก็รู้ดี

Read More »

สมัชชาสุขภาพ ผู้หญิง และความรุนแรง

หากมากกว่าครึ่งของประเทศไทย คือประชากรสตรีแล้ว วงการนักพัฒนาปัจจุบัน ถ้าจะเป็นนักพัฒนาที่ไม่ตกกระแส จะขาดเสียซึ่งความตระหนักต่อเรื่องนี้ไม่ได้ ที่ต้องเขียนเรื่องนี้ เพราะเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ทุกประเทศ ถือเป็นเดือนแห่งการยุติความรุนแรงต่อสตรี นอกจากช่วงเดือนมีนาคม ที่มีวันสตรีสากล ก็มีเดือนนี้ครับ ที่กิจกรรมรณรงค์เรื่องความรุนแรงต่อสตรีมีความคึกคัก หันมามองขบวนสมัชชาสุขภาพของเรา ช่วงนี้ก็กำลังคึกคัก ด้วย

Read More »

แลเล แลหาด“ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน”

“นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต้” จังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองธุรกิจสำคัญในภาคใต้ ดังคำขวัญประจำจังหวัดข้างต้น แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่คุ้นหูนักท่องเที่ยวและคนสงขลาทุกคนรู้จัก คือ หาดสมิหลา แต่ช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดการพังทลายของหาดสมิหลาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของหาดทาย ทำให้กลุ่มแกนนำเยาวชนได้ลุกขึ้นมาร่วมกันอนุรักษ์หาดสมิหลา ในนามเครือข่ายเยาวชน Beach for life (BFL) แต่กระบวนการที่กลุ่ม BFL ทำยังไม่เข้าถึงการสร้างการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของคนสงขลา พวกเขาจึงได้เดินสายหาเครือข่ายพลเมืองในจังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน

Read More »
AreaHpp Facebook