BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: เดชรัตน์

ดร.เดชรัต พาทัวร์อีสาน แจงสถานการณ์ประชากร ปากท้อง ความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจคนจน และปัญหาสุขภาพ 2

มาอ่านกันต่อกับเวที “พลวัตร การเปลี่ยนผ่าน ต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะฯ สู่แผนพัฒนาภาคอีสานเพื่อสุขภาวะที่ดีของฅนอีสาน” ตอนจบ

Read More »

ดร.เดชรัต พาทัวร์อีสาน แจงสถานการณ์ประชากร ปากท้อง ความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจคนจน และปัญหาสุขภาพ 1

เวที “พลวัตร การเปลี่ยนผ่าน ต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะฯ สู่แผนพัฒนาภาคอีสานเพื่อสุขภาวะที่ดีของฅนอีสาน” เมื่อวันที่ 24 – 25 กันยายน 2557 ณ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมา ดร.เดชรัต สุขกำเนิด จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติบรรยายฉายภาพสถานการณ์ภาคอีสาน เพื่อให้เครือข่ายสมัชชาพื้นที่ภาคอีสานได้เรียนรู้ เท่าทันสถานการณ์ เพื่อเตรียมจัดทัพปรับกระบวนพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

Read More »
AreaHpp Facebook