BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: เชียงราย

ก้าวย่าง..ทางเดิน สุขภาวะชาวนาเจียงฮาย เวทีสุขภาวะชาวนาจังหวัดเชียงราย วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ฝนตกในนาข้าวสาร ชาวนาเชียงรายได้มาพบกันเพื่อพูดคุยถึงประสบการณ์ ความรู้ บทเรียน และภาพฝันสุขภาวะของชาวนา เพื่อพัฒนาสู่การเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับจังหวัด พื้นที่ในการพบกันมีคุณค่ามีความหมายต่อเครือข่ายอย่างไร ภาพที่ได้เห็นในเวทีนี้ให้คำตอบและสะท้อนคุณค่าได้มากกว่านิยามใดๆ บางเครือข่ายที่ทำเกษตรอินทรีย์ได้ผลผลิตมากมายไม่มีที่ขาย เครือข่ายที่มีที่ส่งขายแต่ผลผลิตไม่เพียงพอ บางเครือข่ายต้องการเมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมืองแต่ขาดแคลน บางเครือข่ายเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์แต่ไม่มีใครมาเอาไปเพาะปลูก การได้มาพบกันวันนี้ทำให้สมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เหมือนการมาพบกันของนายทุนกับลูกค้า นายทุนนี้ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไร แต่เป็นนายทุนน้ำใจที่หยิบยื่นสิ่งดีต่อกัน

Read More »

ภัยพิบัติ…รับมือได้โดยชุมชน

ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง กรณีแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ภัยพิบัติบางกรณีสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้หลายเดือน หลายวัน หรือหลายชั่วโมง แต่สำหรับกรณีแผ่นดินไหวสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้เพียงไม่กี่นาที นี่คือคำบอกเล่าของอาจารย์เกรียงไกร กอวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ อีกทั้งเมื่อเกิดแผ่นดินไหวยังมีการไหวขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างเกิดตามมาอีกหลายครั้ง (Aftershocks) ในพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยและความยุ่งยากในการเข้าให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่

Read More »
AreaHpp Facebook