BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ

ภาคอีสานตั้งขบวนคิด เซ็ตประเด็นพัฒนาวางแผน สร้างนโยบายสาธารณะระดับภูมิภาค เล็งแก้ปัญหาเกษตรปลอดสาร อาหารมั่นคง การถือครองที่ดิน เหมืองแร่ และผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 24 – 25 กันยายน 2557 ที่ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดของแก่น สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวที “พลวัตร การเปลี่ยนผ่าน ต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะฯ สู่แผนพัฒนาภาคอีสาน เพื่อสุขภาวะที่ดีของฅนอีสาน” มีผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วยเครือข่ายคณะทำงานสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน จาก…จังหวัด โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดประเด็น และวางแผนพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค รวมถึงออกแบบกระบวนการทำงานร่วมกัน

Read More »
AreaHpp Facebook