BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

ทักทายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2558

ในเดือนกุมภาพันธ์ ถือเป็นเดือนเทศกาลแห่งความรักที่ผู้คนทั่วโลกจะมีโอกาสส่งความรัก และเฉลิมฉลองกัน และในเดือนกุมภาพันธ์นี้ทางสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ของเรา ก็จะมีงานสำคัญที่จะไปเชื่อมสานความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายเช่นกัน โดยในเดือนนี้เราจะมีงานสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 4 ภาค โดยจะเรียนเชิญผู้แทนกลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้มาพบปะแลกเปลี่ยน ทบทวน เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา ฯลฯ ในแต่ละภูมิภาคร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ทิศทางมีความสอดคล้องและเเหมาะกับแต่ละภูมิภาคมากที่สุด โดยเราจะมีการออกแบบกระบวนการแบบมีส่วนร่วม จากแกนภาคีเครือข่าย และนนส. ทั้ง 4 ภูมิภาคในวันที่ 5 กุมภาพันธ์น้ี และจะมีการจัดเวทีฯ ระดับภูมิภาคในวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์นี้ที่ภาคใต้ ส่วนภาคกลาง อีสาน และเหนือก็จะทะยอยต่อเนื่องกันไปจนถึงต้นเดือนเมษายน

Read More »
AreaHpp Facebook