BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: อาหารปลอดภัย

แม่ทัพนายกอง”สมัชชาสุขภาพ” มารวมตัว ในเวที สรุปบทเรียน วางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ แม่ทัพใหญ่ เลขาธิการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สรุปเนื้อหาการทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะปีที่ผ่านมา เป็นเอกสาร ผลงานหลายด้าน ทั้งพลังคน พลังปัญญา การเชื่อมร้อยพลังองค์กรเครือข่าย พลังภาคีภาคส่วนต่างๆ ร่วมคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 13 เขตงานทั้งประเทศ ก้าวต่อไปอย่างมีพลังของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) หรือ Participatory Public Policy Process on wisdom   ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะทั้ง 13 เขต ที่กำลังขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะของทุกจังหวัด ประเด็นหลักที่สอดคล้องกันของแต่ละเขตนำมาเชื่อมโยงการทำงาน เช่นในพื้นที่เขตที่๖ ประกอบด้วย 8 จังหวัด สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ประเด็นสาธารณะที่สอดคล้องคือ อาหารปลอดภัย (ปกป้องพื้นที่อาหาร) จึงมีแนวคิดขับเคลื่อนประสานกัน สร้างกิจกรรมพื้นที่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงาน เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ ประสานงานแบบมีส่วนร่วมสม่ำเสมอ (โครงการพบกันกันกินข้าวบ้านเพื่อน) ...

Read More »

สานพลังระดับเขต (กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม4PW ) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 2

21 ส.ค. 61 ณ เทศบาล ต.ทุ่งหลวงพี่น้องชาว ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ทั้งผู้นำท้องถิ่น รพ.สต. กลุ่มจิตอาสาทำงานสาธารณประโยชน์ ประเด็นต่างๆอาทิ ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน อาหารปลอดภัย คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีโอกาส เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสานพลังเครือข่าย และการจัดทำฐานข้อมูล สุขภาวะ จ.สุโขทัย ในช่วงเช้า มีการจัดกิจกรรมที่มากมาย หลากหลาย เริ่มด้วยการ ต้อนรับ ทีม คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 2 และพี่น้อง ชาวสุโขทัยจาก ที่เป็นภาคีจังหวัดที่ขับเคลื่อนสุขภาวะร่วมกัน อย่างน่าประทับใจ โดยมี ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงให้เกียรติมาเป็นประธาน กล่าวต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือน ทาง อ.สุเนตร ทองคำพงษ์ ในฐานะผู้แทนคณะทำงานพัฒนาศักยภาพ เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต2 ได้กล่าวชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการมาลงพื้นที่ จ.สุโขทัย หลังจากนั้น มีพิธีการมอบโล่ห์รางวัลให้แก่ บุคคลตัวอย่าง การแสดงของกลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ การจัดบูธ ตลาดนัดของดีอาหารเพื่อสุขภาพ จากทั้ง13 หมู่บ้านเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ชิม ได้รับประทานกันอย่างจุใจ ซึ่งอาหารแต่ละประเภททีนำมาจัดบูธ ล้วนเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยการบริโภคอาหารที่มีคุณค่า วัตถุดิบที่มีประโยชน์ปลอดภัยจากสารเคมี รวมทั้งการร่วมใจกันใช้ใช้ภาชนะบรรจุที่ทำจากธรรมชาติ ลด ละ ...

Read More »

อดีตผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ และอธิบดีกรมการปกครอง คุณมงคล สุระสัจจะ พลิกผันชีวิตหลังเกษียณสู่อาชีพทำ เกษตรอินทรีย์ ปลูกเมล่อนไร้สารพิษ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

อดีตผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ และอธิบดีกรมการปกครอง คุณมงคล สุระสัจจะ พลิกผันชีวิตหลังเกษียณสู่อาชีพทำ เกษตรอินทรีย์ ปลูกเมล่อนไร้สารพิษ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดย สุเทพ พันธุระ

Read More »

เกษตรอินทรีย์ทำได้จริงด้วย 4 สิ่งต่อไปนี้

ทุกวันนี้กระแสเกษตรอินทรีย์กำลังมาแรง เนื่องจากทุกคนทั้งผู้บริโภค และผู้ผลิต ต่างให้ความสนใจกับสุขภาพกันมากขึ้น คนกินล้วนอยากทานอาหารที่ปลอดภัย คนผลิตหรือเกษตรกรเองก็อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่สมบูรณ์ มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งแนวทางเกษตรอินทรีย์สามารถตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี แต่ในความเป็นจริง การจะทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่าย สิ่งที่คิดฝันไว้อาจจะสวยหรู แต่ทางเดินจริงๆ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ วันนี้กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์จากจังหวัดมหาสารคามจึงมีเรื่องสำคัญที่อยากบอกให้เพื่อนพี่น้องที่จะทำเกษตรอินทรีย์ได้เรียนรู้ร่วมกัน ๔ ประการ

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพอุบลฯ เดินหน้าผลิตสื่อดันประเด็น “น้ำมันทอดซ้ำ” ชิงรางวัลร๊อคกี้เฟลเลอร์

เมื่อต้นเดือน 6 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานชวนพูดคุยหารือการลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีทัศน์กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมให้สัมภาษณ์กับทีมผลิตสื่อของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

Read More »
AreaHpp Facebook