BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: สุขภาวะชาวนา

ก้าวย่าง..ทางเดิน สุขภาวะชาวนาเจียงฮาย เวทีสุขภาวะชาวนาจังหวัดเชียงราย วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ฝนตกในนาข้าวสาร ชาวนาเชียงรายได้มาพบกันเพื่อพูดคุยถึงประสบการณ์ ความรู้ บทเรียน และภาพฝันสุขภาวะของชาวนา เพื่อพัฒนาสู่การเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับจังหวัด พื้นที่ในการพบกันมีคุณค่ามีความหมายต่อเครือข่ายอย่างไร ภาพที่ได้เห็นในเวทีนี้ให้คำตอบและสะท้อนคุณค่าได้มากกว่านิยามใดๆ บางเครือข่ายที่ทำเกษตรอินทรีย์ได้ผลผลิตมากมายไม่มีที่ขาย เครือข่ายที่มีที่ส่งขายแต่ผลผลิตไม่เพียงพอ บางเครือข่ายต้องการเมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมืองแต่ขาดแคลน บางเครือข่ายเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์แต่ไม่มีใครมาเอาไปเพาะปลูก การได้มาพบกันวันนี้ทำให้สมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เหมือนการมาพบกันของนายทุนกับลูกค้า นายทุนนี้ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไร แต่เป็นนายทุนน้ำใจที่หยิบยื่นสิ่งดีต่อกัน

Read More »

แม่ฮ่องสอนดินแดนแห่งความสุข ชูประเด็นสุขภาวะเกษตรกร ขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะ

การประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ เรื่อง “สุขภาวะชาวนา” วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง คำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้ว่าจากวันที่มีการแต่งคำขวัญขึ้นหลายสิบปีแต่วันนี้ก็ยังคงเป็นอยู่เช่นนั้นจริงๆ

Read More »
AreaHpp Facebook