BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: สวัสดิการ

คำถามเรื่องสวัสดิการชุมชน โดย สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์

การอยู่ร่วมกันในสังคม ความหลากหลายในการดำรงชีวิต ย่อมมีอยู่แต่จะทำอย่างไรให้ความหลากหลายของเพื่อนมนุษย์อยู่ร่วมกันได้ ในทุกๆด้านจึงเป็นเรื่องที่คนในสังคมต้องมาคิดร่วมกันเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เป็นช่องว่างของคนรวยกับคนจน จากจุดๆเดียวลามปรามไปถึงการแตกแยกและพัฒนาไปสู่สงคราม ฉะนั้นการสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคม ทางความคิดจึงก่อเกิดเป็นทฤษฎี และ เป็นแนวคิดทางการเมือง ตามระบบคิดจากหลายสำนัก คนไทยถ้าจะพัฒนาการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย เพื่อการพัฒนาประเทศก็ต้องรู้ว่าความหลากหลายทางหลักคิดนั้นมีอยู่ เช่น เสรีนิยม ทุนนิยมอนุรักษ์นิยม สังคมนิยม (ยังแยกออกเป็น ๒ แนวทาง คือคอมมิวนิสต์กับสังคมนิยมประชาธิปไตย) ทั้งหลายทั้งปวง คนในสังคมย่อมมีสิทธิ์เลือกว่าจะใช้ระบอบการปกครองเช่นไร ไม่ใช่ว่าถ้าไม่คิดเช่นฉันคือความผิด

Read More »
AreaHpp Facebook