BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: สมัชชาสุขภาพ

ชวนเลยปรับกลไก ยกระดับขบวนสมัชชา ทำประเด็นเย็นเพื่อประเด็นร้อน

บทเรียนการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพของคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยที่ผ่านมา คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อหนุนเสริมและเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพในระดับพื้นที่ โดยหยิบยก “ประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ”  รวม ๔ ประเด็น สำหรับสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเตรียมกลไกคณะทำงานขับเคลื่อน ประกอบไปด้วย ๑) กรณีปัญหาเหมืองทองคำที่ อ.วังสะพุง  ๒) กรณีปัญหาเหมืองเหล็กที่ อ.เชียงคาน ๓) กรณีปัญหาที่ดินและป่าไม้ผืนป่าภูค้อภูกระแต อ.ภูกระดึง ๔) กรณีปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมที่บ้านปากห้วย อ.ท่าลี่  ๕) กรณีปัญหาที่ดินราชพัสดุ ๒ อำเภอ(อ.เชียงคาน อ.ภูกระดึง) 

Read More »

หนองคายวางแผน KICK OFF พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อความสุขคนหนองคาย

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย และสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจังหวัดหนองคาย ณ โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 2556 ทุกฝ่ายเห็นเป็นโอกาสอันดีในการต่อยอดและพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดหนองคาย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด

Read More »

เคลื่อนขบวนกว่า 8,000 คนร่วมงานสมัชชาอุบล 12 ซุ้ม ปลุกลานสมัชชาคึกคัก เตรียมเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา และการจัดการขยะ

เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด มีการจัดเวทีประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากภาครัฐ ฝ่ายปกครอง สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล คนทำงานสาธารณสุข ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน รวม 8,364 คน

Read More »

สมัชชาสุขภาพบานสะพรั่งที่เทศบาลนครพิษณุโลก

ในวงการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผมเชื่อว่า อปท. เกือบทุกแห่งรู้จักและอยากได้รางวัลอันทรงเกียรติที่มีชื่อว่า “รางวัลพระปกเกล้า” มาครอบครอง ในแต่ละปีจะมี อปท. หลายร้อยแห่งเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลนี้ และเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้าได้มีการประกาศผล อปท. ที่ได้รับ “รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๕๖” ออกมาเรียบร้อยแล้ว

Read More »

ต้นไม้ต้นนี้ชื่อ…สมัชชาพิจารณ์

หากเราจะปลูกต้นไม้ใหญ่ที่หวังจะกินผลสักต้น คงต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมดิน เตรียมพันธุ์ ให้เวลารดน้ำพรวนดิน ใส่ปุ๋ย คอยระวังแมลงหรือสัตว์มากินมาแทะทำลายต้นและใบ คอยประคบประหงมจนออกดอกออกผล แล้วเติมปุ๋ย และดูแลให้ต้นไม้นั้นยืนยงผลิตลูกผลให้เรากินอย่างยาวนาน ฉันใดก็ฉันนั้น งานพัฒนาก็เฉกเช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้ ที่ต้องให้เวลา ให้ความมุ่งมั่น จวบจนงานพัฒนานั้นจะส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของผู้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

เช้าวันนี้(4 พฤศจิกายน 2556)นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน การประชุมคณะทำงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ที่โรงแรมอิมพีเรียลธาราแม่ฮ่องสอนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการสานพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ที่เป็นบทเรียนสำคัญจากพื้นที่ต่างๆ ที่ตอบสนองตามยุทธศาสตร์ การสานพลังเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา

Read More »

9 จว.เหนือตอนล่างสานพลัง ตั้งกลุ่ม UPPER SIAM CIRCLE

9 จว.เหนือตอนล่างสานพลัง ตั้งกลุ่ม UPPER SIAM CIRCLE จัดทัพวางยุทธศาสตร์เพื่อสุขภาพร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2556 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพสยามตอนบน เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จัดเวทีประชุม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยมีตัวแทนจาก กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี และตากเข้าร่วม เพื่อหารือการทำงาน และวางแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพร่วมกัน

Read More »

ชัยภูมิ…เกินคาด ประชุมเตรียมการต่อยอดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ

2-3 ปีที่ผ่านมา ขบวนการทำงานของสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิและ สช. ว่างเว้นจากการทำงานร่วมกันมามานานพอสมควร นอกจากการประสานงานพื้นที่เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เข้าร่วมอย่างต่อ เนื่อง ประกอบกับทางพื้นที่เองก็ขาดความต่อเนื่องในการประสานงานร่วมกันเพื่อการขับ เคลื่อนผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ แต่ก็มีการดำเนินงานตามภารกิจกิจกรรมของแต่ละองค์กรหน่วยงานนั้นๆ

Read More »

อุดรฯ ตั้งเวทีติดตามมติสมัชชาสุขภาพเด็กปีที่แล้ว ชูประเด็นท้องไม่พร้อม หยุดเหล้า เลิกเกมส์ ลดความรุนแรง

จาก การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการติดตามมติเรื่องสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี 2555 ใน 4 ประเด็นสำคัญ คือการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การแก้ปัญหาเด็กติดเกม และประเด็นสุดท้ายคือการแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ซึ่งสมัชชา สุขภาพจังหวัดอุดรธานีได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆร่วมกับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆไว้อย่างเป็นรูปธรรมดังนี้

Read More »

คจ.สจ.อุดรฯเคาะ 4 มติสมัชชาสุขภาพ ตั้งเป้าเป็นเมืองไร้ขยะภายใน 5 ปี พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน 25%

คจ.สจ. อุดรฯ เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี มีวาระการพิจารณาร่างมติ การจัดการขยะ ผักปลอดสารพิษ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปัญหาเด็กเยาวชนเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ก่อนเชื่อมโยงเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยตั้งเป้าเป็นเมือง Zero Waste (ขยะเป็นศูนย์) ภายใน 5 ปี พร้อมเตรียมตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ และกองทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ ด้านประเด็นผักปลอดสาร ห่วงผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ส่วนพื้นที่สีเขียว เตรียมวางแผนให้บ้าน วัด โรงเรียน พื้นที่สาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวร้อยละ 25 ของพื้นที่ชุมชน

Read More »
AreaHpp Facebook