BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: สปพ.

ทักทายรายเดือนสิงหาคม 2558

ทักทายสมาชิกประจำเดือนสิงหาคม หลายกระบวนการพัฒนาเริ่มจะมีการสรุปผลการพัฒนา รวมทั้งการวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงท้ายของแผนงานโครงการกันแล้ว ในเดือนสิงหาคมมีงานที่เกี่ยวเนื่องกับภาคีเครือข่ายที่สำคัญอยู่ 5 งานด้วยกัน

Read More »

ทักทายรายเดือน มกราคม 2558

สวัสดีปีใหม่ 2558 เพื่อสมาชิกทุกท่าน การเริ่มต้นปีใหม่ เหมือนเป็นการเริ่มต้นความคิดและงานใหม่ๆ ไปด้วย และต่อเนื่องขยายผลงานที่ทำมาในปีก่อนไปพร้อมๆ กัน สำหรับเดือนมกราคมนี้ มีงานที่สำคัญที่อยากจะเล่าให้สมาชิกได้รับรู้ และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน คือการพัฒนาโปรแกรมนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุภาพแบบมีส่วนร่วม และสังคมสุขภาวะ หรือ นนส. หลังจากที่ได้มีการดำเนินการ เตรียมการตั้งแต่การบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันพระบรมราชชนก สธ. และมูลนิธิหมออนามัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้มีการเตรียมกลไกระดับภูมิภาค การออกแบบกระบวนการ การพิจารณากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโปรแกรม และการดำเนินการสร้างความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน มาตลอดระยะเวลา 10 เดือน

Read More »

รู้จักสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น/พื้นที่ ผ่านปากคำ “พี่พงษ์” สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ในนามพ่อบ้านแห่งสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช.

ไขความคิดคุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะพ่อบ้านที่ยืนอยู่ และมองเห็นความเป็นไปของกระบวนการสมัชชาเฉพาะพื้นที่/ประเด็น…คิด นิยาม สร้างจุดยืน หรือหลักการอย่างไรในเส้นทางเพื่อสุขภาวะของคนในพื้นที่

Read More »
AreaHpp Facebook