BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: มะเร็งตับ

งานวิจัยพบ ปลาดิบ วัฒนธรรม ความเชื่อ เป็นต้นเหตุมะเร็งตับ ท่อน้ำดี และพยาธิใบไม้ในตับ เครือข่ายสุขภาพภาคอีสานเตรียมวางข้อเสนอขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

นโยบายสาธารณะประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดีที่ผ่านมา ประเด็น มะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดี และพยาธิใบไม้ตับ เป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนอีสาน รวมถึงคนที่อยู่ในภาคเหนือ

Read More »

อีสานมีเฮ ลุกขึ้นจับมือร่วมกันสร้างพลังขับเคลื่อนกำจัดพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งตับ และท่อน้ำดีแบบมีส่วนร่วม

คงไม่แปลกถ้าเราจะพูดถึงพลังการมีส่วนร่วม ที่เป็นเครื่องมืออันดับต้น ๆ ในการแก้ไขปัญหาเฉกเช่นเดียวกับปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  ซึ่งสาเหตุจากผู้ติดเชื้อหรือเคยติดพยาธิใบไม้ตับแบบซ้ำซาก เรื้อรัง  ซึ่งทำให้ภาวะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบท่อน้ำดีหนาตัว  จากพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงพบว่า  การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาไม่มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  ไม่มีกระบวนการเฝ้าระวัง  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  ผู้ป่วยมาพบแพทย์เมื่อระยะของโรคแพร่กระจาย  สถานการณ์ในประเทศไทยพบว่า  จำนวนผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีรายใหม่เกิดขึ้นประมาณ 10,000 คนต่อปี ทำให้เกิดผลกระทบคือการมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี และขาดโอกาสในการรับการรักษาที่ถูกต้อง ฉะนั้นแล้วจึงเกิดเวทีสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี และพยาธิใบไม้ตับ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสานร่วมผลักดันประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี พยาธิใบไม้ตับ ให้เป็นนโยบายของ “สาธารณะ”

มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของพี่น้องชาวอีสาน จากข้อมูลหลายแหล่ง พบว่ามีพี่น้องชาวอีสานเสียชีวิตจากโรคนี้ปีละประมาณ 20,000 คน สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้เริ่มต้นติดตามประเด็นนี้จากการนำเสนอประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี และพยาธิใบไม้ตับ ในจังหวัดขอนแก่น และร้อยเอ็ด ให้เป็นวาระในสมัชชาสุขภาพจังหวัด

Read More »
AreaHpp Facebook