BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: ภูเก็ต

บทปาฐกถาของนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ ในการประชุม “สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต” วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

บทปาฐกถาของนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ในการประชุม “สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต” วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลับราชภัฎภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read More »
AreaHpp Facebook