BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: ภาคตะวันออก

ติดอาวุธ…เสริมพลัง “คุณลิขิต” ผู้บอกเล่าเรื่องราวธรรมนูญฯ สุขภาพระดับพื้นที่”

การร้อยเรียงและบันทึกเรื่องราวขบวนการและกระบวนการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพระดับพื้นที่เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในการเสริมพลังให้กับคณะทำงานธรรมนูญฯ สุขภาพระดับพื้นที่ ได้รวบรวมองค์ความรู้ประสบการณ์การจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญฯ สุขภาพระดับพื้นที่ในตำบลของตนเอง รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรื่องราวความสำเร็จ ความภาคภูมิใจในการจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญฯ สุขภาพระดับพื้นที่ในตำบลของตนเองกับตำบลอื่นๆ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์และเทคนิควิธีการในการจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญฯ สุขภาพระดับพื้นที่ร่วมกัน

Read More »

สปสช.เขต 6 ขยายเวลาจัดทำธรรมนูญสุขภาพ 120 ตำบล จาก 8 จว.ภาคกลาง/ตอ. คณะทำงานเร่งเครื่องเต็มสูบ คาดประกาศใช้ภายใน มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 6 ระยอง จัดประชุมรายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคด้วยมาตรการทางสังคม นำโดย นพ.วิบูลย์ สุพุทธิธาดา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 6 ระยอง นางสถาพร จิรัฐติกาลกิจ ที่ปรึกษา สปสช. เขต 6 ระยอง คุณศิริศักดิ์ เผือกวัฒนา จาก สปสช. คุณเจษฎา มิ่งสมร คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) คุณนิลวรรณ ทุนคุ้มทอง จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พร้อมด้วยตัวแทนคณะทำงานจาก 8 จังหวัดภาคกลาง/ภาคตะวันออกประกอบไปด้วย จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ. ตราด จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี และจ.สระแก้ว รวมกว่า 30 คน

Read More »

26 จังหวัดภาคกลางผนึกกำลัง ออกแบบนโยบายสาธารณะ 3 ส่วน

26 จังหวัดภาคกลางผนึกกำลัง ออกแบบนโยบายสาธารณะ 3 ส่วน สร้างเวทีวิชชาการ, เสริมศักยภาพนักสานพลัง, พร้อมจับประเด็นน้ำ และอาหาร

Read More »

สไลด์ประกอบการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพฯภาคกลาง ๕–๖ ก.พ.๕๗ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคกลางประกอบด้วยกลไกหน่วยเลขานุการกิจ (นลส.) คณะทำงานบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คสช. และ คจ.สช. จัดการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยเครื่องมือภายใต้ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่ สมัชชาสุขภาพ(PHA)  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน (CHIA) และธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ผ่านการเรียนรู้แบบสาธิต (Demonstration effect) ระหว่างพื้นที่  ร่วมออกแบบการพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้สู่การประชุมวิชชาการนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ของ สช. ตลอดจนเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่าย การขยายภาคี เพื่อให้เห็นภาพการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในช่องทางและพื้นที่ที่หลากหลายในพื้นที่ภาคกลางทั้ง ๒๖ จังหวัด

Read More »

เปิดขบวนการต่อสู้ กับขยะพิษ ของชาวบ้านหนองแหนโดยใช้เครื่องมือ CHIA

“แม้แต่น้ำเสียสักหยด จะไม่ให้ตกถึงพื้น” เป็นประโยคที่ อ.มนัส สวัสดี หนึ่งในผู้รับผลกระทบจากขยะพิษ และชาวบ้าน ต.หนองแหนจำได้ขึ้นใจในวันที่บริษัท KSD รีไซเคิล บริษัทที่เปิดกิจการกำจัดของเสีย ได้บอกชาวบ้านไว้ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขอให้ชาวบ้านอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตำบลหนองแหนเป็นพื้นที่บำบัดของเสียที่บริษัทรับมาจากที่อื่นๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น หลังจากการเข้ามาของบริษัทกำจัดของเสียหรือขยะมีพิษเพียงไม่กี่ปี ชาวบ้านต้องทุกข์ทนอยู่กับสารพิษ ไร่นาผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย โตไม่เต็มที่ ฟาร์มหมูหลายแห่งต้องปิดกิจการจากการที่หมูเป็นโรค เป็นหมัน ลูกหมูพิการ และเสียชีวิต น้ำดื่มอุปโภคบริโภคปนเปื้อนสารพิษ ชาวบ้านเริ่มเจ็บป่วยเสียชีวิต บางคนต้องกลายเป็นผู้ต้องหามีวัตถุอันตรายในครอบครองจากการที่ที่ดินถูกลักลอบทิ้งสารพิษ ซ้ำร้ายไปกว่านั้นผู้นำชุมชนที่นี่ถูกยิงเสียชีวิตจากการต่อสู้เพื่อปกป้องชาวบ้าน และนำความยุติธรรมยังบ้านเกิดของตนเอง

Read More »
AreaHpp Facebook