BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร

เครือข่ายสมัชชาภาคกลางเดินหน้าระดมแนวทางจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด พร้อมผนึกกำลัง เชื่อมคน กลไก เครือข่ายทั่วภูมิภาค (มีไฟล์ดาวน์โหลด)

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ที่โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ สำนักสนับสนุนการปฏิบัติการพื้นที่ สช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA ; Provincial Assembly) โดยมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของแต่ละจังหวัดภาคกลาง

Read More »
AreaHpp Facebook