BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: นักสานพลัง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบสาระการเรียนรู้ Core-Module1 โปรแกรมพัฒนาศักยภาพ นนส.อีสาน ปี2559

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบสาระการเรียนรู้ Core-Module1 โปรแกรมพัฒนาศักยภาพ นนส.อีสาน ปี2559 ณ วารีวัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพ “นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ”

โครงการพัฒนาศักยภาพ “นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ” (นนส.) มีเนื้อหาสาระหลัก มุ่งเน้นไปที่กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public Policy Process : PHPPP) ผ่านเครื่องมือสำคัญตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยคาดหวังให้เกิด ความเข้าใจที่ถูกต้องและใกล้เคียงกัน (Right-understanding) ทัศนคติที่ดีร่วมกัน (Right-attitude) และ สมรรถนะในการเป็นผู้ร่วมกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่ดี ไปจนถึงการเป็นผู้เอื้ออำนวยกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Policy facilitator)

Read More »

สาราณียธรรม หลักธรรมสำคัญของสมัชชาและงานสานพลัง

ผมเป็นคนชอบฟังวิทยุขณะขับรถครับ เพลงจากแผ่นซีดีก็ฟังบ้าง แต่ฟังเพลงแผ่นนานๆ นึกได้ว่าคนทำงานอย่างเรา ก็ต้องการอาหารสมองเติมทุกวัน ขับรถทีไร ก็มักจะอดไม่ได้ที่จะต้องเปิดวิทยุฟังโน่นนี่นั่น บางทีก็ฟังสไตล์การจัดรายการของดีเจบ้าง ว่าเขาพูดจาอย่างไร ให้มีคนชอบฟัง เพื่อเอากลับมาใช้ปรับปรุงการจัดรายการของตัวเอง

Read More »

3 ความคิด เชื่อมถึง นนส. จาก อ.สุทธิพงษ์ “หัวใจสาธารณะ จิตเชื่อมั่นตนเองและผู้อื่น สร้างนวัตกรรมสู่ผู้ถูกเลือก”

“มีมุขปาฐะ หนึ่งได้กล่าวว่า ยิ่งทำยิ่งง่าย ยิ่งทำยิ่งเบา ยิ่งทำ ยิ่งสบาย และขอต่อว่ายิ่งทำยิ่งเหมือนไม่ได้ทำ นักสานพลังคือสิ่งนี้ สิ่งที่ท่านทำที่คิดว่าหนักนี้ จะเหมือนว่าไม่ได้ทำ เพราะพวกเราได้ช่วยกันทำ” ประโยคเปิดเรื่องชวนคุยของ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภณกุล ผู้อำนวยการโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ นนส. ในเวทีเปิดพื้นที่ทางสังคม (Open public space) “นนส. 55 – 58: สานสัมพันธ์ เชื่อมความคิด สานทิศทาง สู่อนาคต” ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้กล่าวให้ข้อมูลสถานการณ์การขับเคลื่อนเครือข่ายนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โปรดอ่าน…

Read More »

นักสานพลัง แห่งประเทศไทย

ท่ามกลางบรรยากาศของมวลมิตร ผู้มีจิตสาธารณะที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพแบบยกระดับผลงาน สู่การสานและสร้าง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในชื่อหลักสูตรที่ว่า โปรแกรมพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือ “นนส.” ผมได้พบความรู้สึกบางอย่างที่อยากเล่าสู่กันฟัง ผ่านช่องทางสาธารณะเพื่อจารึกห้วงคำนึงที่เกิดขึ้นในวินาทีนั้น

Read More »

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ชวน นนส.สร้างเครือข่ายพลเมืองไทย ลบจุดอ่อน สร้างการจัดการที่ดี ทำงานบนฐานความรู้ และกำหนดประเด็นร่วมที่มีพลัง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 สำนักสนับสนุนการปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) จัดเวทีเปิดพื้นที่ทางสังคม (Open public space) “นนส. 55 – 58: สานสัมพันธ์ เชื่อมความคิด สานทิศทาง สู่อนาคต” ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในโอกาสที่สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดงานประชุมวิชชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” ในโอกาส 9 ปี สช. บรรยากาศในเวทีเป็นการรวมตัวของนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (นนส.) รุ่น 2555 – 2558 กว่า 100 ชีวิต เพื่อมาพบปะแลกเปลี่ยนเชื่อมความสัมพันธ์ของนักสานพลังฯ ร่วมกัน

Read More »

อ่านแรงบันดาลใจ นนส. “เราจะสานพลัง ทำงานเพื่อสุขภาวะคนไทย ร่วมกัน”

เมื่อกลางเดือนมิถุนายน เวลาเย็นย่ำหลังเลิกงานประชุมวิชชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” ในโอกาส 9 ปี สช. ณ ห้องๆหนึ่งในอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในนั้นมีเพื่อนๆ ชาว นนส. กว่าร้อยคน ที่ได้นัดหมายชักชวนกันมารวมรุ่น เพื่อพบปะสังสรรค์ กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น เราเรียกชื่องานวันนั้นอย่างเป็นทางการว่า เวทีเปิดพื้นที่ทางสังคม (Open public space) “นนส. 55 – 58: สานสัมพันธ์ เชื่อมความคิด สานทิศทาง สู่อนาคต” แต่ต่างรู้กันว่า นั่นคือเวทีที่เรียกเพื่อนมาเจอเพื่อน มาเติมเชื้อไฟก่อนต้องแยกย้ายเดินทางกลับไปทำงานในพื้นที่ของตน วงคุยวันนั้นจึงเต็มไปด้วยถ้อยคำของการถามไถ่ ให้แรงบันดาลใจ รวมถึงยืนยันว่าจะร่วมสานพลัง สร้างสุขภาวะไปด้วยกัน โดยพร้อมกัน ทั่วประเทศ ให้สมกับเป็นนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือ นนส.

Read More »

ทางหลวงหมายเลข9เส้นทางแห่งการเรียนรู้ จากไทยสู่เวียดนาม ตอนที่ 1

ผมได้มีโอกาสไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา โดยร่วมคณะไปกับผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) นำโดย นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลัง เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยเชิญผู้เข้าร่วมโครงการที่คัดสรรจากแกนนำจังหวัดที่ขับเคลื่อนงานการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด มาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนามดังกล่าว โดยใช้ทางหลวงหมายเลข9 จากมุกดาหารผ่านชายแดนลาว-เวียดนาม ณ ด่านลาวบาว มุ่งตรงสู่เวียดนามตอนกลาง เมืองเว้ ดานัง สุดปลายทางที่เมืองมรดกโลกฮอยอัน

Read More »

เวิร์คหรือไม่? “สปพ.” เปิดวงคุย ถาม-ตอบ “นนส.”ถกเถียง ถอดบทเรียนโปรแกรมพัฒนาศักยภาพฯกับหมุดหมายแรก ของการจัดโปรแกรมกระจายรายภูมิภาค

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงานพื้นที่ (สปพ.) สช. ร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (นนส.) และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่: ความก้าวหน้า ประสบการณ์ และทิศทางการดำเนินงานโปรแกรมนักสานพลังฯ (นนส.) ระดับภูมิภาค ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ทีมงาน สปพ. และ นนส.ในแต่ละภูมิภาค ผ่านการถามตอบในประเด็นหลัก เพื่อถอดบทเรียนการจัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพนักสานพลังฯ ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง/ตะวันออก และภาคใต้ รายละเอียด เชิญทัศนา

Read More »

มองคุณค่า “นนส.” จากมุมหมออำพล คือแบบฝึกหัดการเคลื่อนไหวทางสังคมเชิงนโยบายสู่การขับเคลื่อนที่ใหญ่ยิ่งกว่า

ในเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่: ความก้าวหน้า ประสบการณ์ และทิศทางการดำเนินงานโปรแกรมนักสานพลังฯ (นนส.) ระดับภูมิภาค ที่จัดขึ้นที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปจนถึงการลับคมความคิด ถกเถียงถึงคุณค่า ความหมาย ของการมี นนส. ในแต่ละภูมิภาค

Read More »
AreaHpp Facebook