BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: ธรรมนูญอ่าวอุดม

“สมนึก จงมีวศิน” ต้นแบบโมเดล “ธรรมนูญอ่าวอุดม” จากนักอนุรักษ์วัด วัง บ้าน สู่นักวิจัยชุมชน สู้กับ”ยักษ์”เพื่ออนุรักษ์ชุมชน

ชื่อของกลุ่มเครือข่ายเพื่อนตะวันออก, วาระเปลี่ยนตะวันออก เป็นการรวมกลุ่มของภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับภัยที่มาพร้อมกับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ทำให้หลายคนกลายมาเป็นนักวิจัยชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริงเพื่อต่อสู้กับผู้ประกอบการ”ยักษ์ใหญ่”ที่ทำให้เกิดมลพิษ ทำลายสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนั้นมีชื่อ”อาจารย์เขียว”หรือ ดร.สมนึก จงมีวศิน เป็นที่รู้จักในหมู่นักขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออก โดยมีพื้นฐานความรู้การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความชอบในงานอนุรักษ์โบราณสถาน วัด วัง บ้าน ทั้งในกรุงเทพฯ อยุธยา จันทบุรี ลพบุรี ฯลฯ มาโดยตลอด

Read More »
AreaHpp Facebook