BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

แสงสว่าง ส่องไทย

วันนี้(26กย.57) ผมและทีมงานสช.ไปร่วมทำงานกับสำนักงานสปสช.เขต8อุดรธานี ที่มีคุณหมอปรีดา แต้อารักษ์ เป็นผอ. มีคุณหมอพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต8 จากกสธ.ไปร้วมด้วย เพืี่อติดตามงานความร่วมมือการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น109ตำบลใน7จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ และนครพนม

Read More »

ทักทายรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ “การอภิบาลระบบสุขภาพตำบล ผ่านการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา”

“การอภิบาลระบบสุขภาพตำบล ผ่านการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา” ในเดือน กรกฎาคม นี้ก็ยังอยากที่ชวนคิด และพัฒนากระบวนการเรียนรู้การอภิบาลระบบและกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยเครือข่าย (Governance by network) ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน และมีการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการร่วมกับการอภิบาลโดยระบบ อื่นๆ ควบคู่กันไปต่อเนื่องอีกนะครับ  

Read More »

แลเล แลหาด“ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน”

“นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต้” จังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองธุรกิจสำคัญในภาคใต้ ดังคำขวัญประจำจังหวัดข้างต้น แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่คุ้นหูนักท่องเที่ยวและคนสงขลาทุกคนรู้จัก คือ หาดสมิหลา แต่ช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดการพังทลายของหาดสมิหลาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของหาดทาย ทำให้กลุ่มแกนนำเยาวชนได้ลุกขึ้นมาร่วมกันอนุรักษ์หาดสมิหลา ในนามเครือข่ายเยาวชน Beach for life (BFL) แต่กระบวนการที่กลุ่ม BFL ทำยังไม่เข้าถึงการสร้างการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของคนสงขลา พวกเขาจึงได้เดินสายหาเครือข่ายพลเมืองในจังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน

Read More »

สช.และ สปสช. เขต 8 ร่วมจัดอบรมและศึกษาดูงานการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่(มีไฟล์ Download)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 7 จังหวัดอีสานตอนบน ดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอการรับฟังความเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระดับพื้นที่ ภายใต้ โครงการขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบร่วมกับยุทธศาสตร์  เพื่อ จัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพไปสู่การปฏิบัติแก่ครัวเรือนและชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยมีพื้นที่เป้าหมายอำเภอละ 1 ตำบล จำนวน 109 ตำบล ครอบคลุม 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ

Read More »

อีสานเสวนา: ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ ผันหรือจริง

รายการ อีสานเสวนา ประจำวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 ประเด็นเสวนา : ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ ผันหรือจริง. ติดตามชม สิทธิของคนไทย ที่คนไทยหลายคนไม่เคยรู้ ว่าจะต้องทำอย่างไร หรือตัวเองมีสิทธิอย่างไร สปสช.เขต 8 อุดรธานี เน้นให้คนไทยทุกคนได้รู้สิทธิ และเข้าถึง ระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคน ติดตามได้ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม อสมท ช่อง MCOT1 เวลา 13.00 น. สปสช. อยากให้คนไทยรู้สิทธิ และหน้าที่…ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.mcot.net/mcot1

Read More »

สปสช.เขต 8 อุดรธานี จับมือ สช. หนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ

19 มีนาคม 2557 – สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จำนวน 109 แห่ง ดำเนินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี มีผู้ร่วมงานกว่า 500 คน ใน 7 จังหวัดอีสานตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ ตั้งเป้าหมายประชาชนในพื้นที่มีหลักประกันสุขภาพที่มั่นคง เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

Read More »

เปิดแนวนโยบายสาธารณะ 14 จว.ภาคใต้ เดินหน้าขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร และแผนรับมือภัยพิบัติ โดยเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2557 ที่โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 14 จังหวัดเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ ประกอบไปด้วย ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมตัวจัดประชุมระดมความคิดเห็น

Read More »

สปสช.เขต 6 ขยายเวลาจัดทำธรรมนูญสุขภาพ 120 ตำบล จาก 8 จว.ภาคกลาง/ตอ. คณะทำงานเร่งเครื่องเต็มสูบ คาดประกาศใช้ภายใน มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 6 ระยอง จัดประชุมรายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคด้วยมาตรการทางสังคม นำโดย นพ.วิบูลย์ สุพุทธิธาดา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 6 ระยอง นางสถาพร จิรัฐติกาลกิจ ที่ปรึกษา สปสช. เขต 6 ระยอง คุณศิริศักดิ์ เผือกวัฒนา จาก สปสช. คุณเจษฎา มิ่งสมร คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) คุณนิลวรรณ ทุนคุ้มทอง จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พร้อมด้วยตัวแทนคณะทำงานจาก 8 จังหวัดภาคกลาง/ภาคตะวันออกประกอบไปด้วย จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ. ตราด จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี และจ.สระแก้ว รวมกว่า 30 คน

Read More »

26 จังหวัดภาคกลางผนึกกำลัง ออกแบบนโยบายสาธารณะ 3 ส่วน

26 จังหวัดภาคกลางผนึกกำลัง ออกแบบนโยบายสาธารณะ 3 ส่วน สร้างเวทีวิชชาการ, เสริมศักยภาพนักสานพลัง, พร้อมจับประเด็นน้ำ และอาหาร

Read More »
AreaHpp Facebook